Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

ActiZ: de toekomst van de ouderenzorg moet in het regeerakkoord

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ: de toekomst van de ouderenzorg moet in het regeerakkoord keyvisual

De unieke mens - vrouw met zonnebril

Een nieuw kabinet zal met grote spoed integraal beleid moeten ontwikkelen voor de zorg aan ouderen. Dat schrijft voorzitter Henk Kamp namens ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties aan informateur Hamer. Er zijn volgens Kamp op korte termijn vergaande maatregelen noodzakelijk om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor ouderen te borgen. Hij refereert in zijn brief aan de tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg die 13 landelijke partijen rond de ouderenzorg onlangs opstelden.

Vergrijzing volop gaande

De kloof tussen de vraag naar ouderenzorg en het aanbod daarvan is groot en wordt snel nog groter.  Het RIVM verwacht een ruime verdubbeling van het aantal mensen met dementie (in alle leeftijden) tot 2040. Gelijktijdig verdrievoudigt het aantal 90-plussers. ‘We moeten rekening houden met  een verdubbeling van de vraag naar zorg voor ouderen’, schrijft Kamp, ‘terwijl het aantal zorgprofessionals nauwelijks toe neemt en het aantal mantelzorgers zelfs afneemt’. Iedere Nederlander krijgt, direct of indirect, vroeg of laat indringend met de gevolgen van de vergrijzing te maken.

Fundamentele vragen

De voorzitter van ActiZ stelt dat de vergrijzing ons als samenleving voor fundamentele vragen over solidariteit tussen generaties: ‘Welke kwaliteit van zorg voor ouderen kunnen en willen we blijven bieden? Welk beroep doen we op de ouderen zelf en hun netwerken? In welke mate mag op  professionele zorg gerekend worden? Hoe concretiseren we de waardering voor mantelzorgers?’ Met de publieksaanpak Praat vandaag over morgen betrekt ActiZ heel Nederland bij de toekomst van de ouderenzorg. We roepen iedereen in Nederland op om het gesprek aan te gaan.

Veel voorwerk gedaan

In de brief van ActiZ geeft Henk Kamp aan dat voor de politieke afwegingen die gemaakt moeten worden al veel voorwerk gedaan is. Te denken valt aan de adviezen van de commissie Bos, de Actieagenda Wonen met voorstellen voor wooneenheden voor senioren en uitbreiding van het aantal verpleeghuisplaatsen en de analyses van de SER, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de commissie Borstlap over de aantrekkelijkheid van werken in de zorg. De strekking van alle adviezen is gelijkluidend: er is veel werk aan de winkel. De tien uitgangspunten van de coalitie van ouderenbonden, patiënten- en cliëntenorganisaties, mantelzorgers, vakbonden en beroeps- en brancheverenigingen bieden hiervoor een startpunt.

Vijf pijlers

De houdbaarheid van de zorg voor ouderen is over de datum. De vijf pijlers van ActiZ als fundament voor vernieuwing van de ouderenzorg.