Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Werken Nieuws leestijd 1 min

ActiZ boodschap aan Tweede Kamer: Samenwerking in de acute zorg belangrijker dan ooit

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ boodschap aan Tweede Kamer: Samenwerking in de acute zorg belangrijker dan ooit keyvisual

zorgverlening werkoverleg

Hoe ziet de toekomst van de Nederlandse acute zorg eruit? Welke maatregelen neemt het kabinet om samenwerking in de eerstelijnszorg te verbeteren? Op 25 mei gaat de Tweede Kamer met minister Kuipers van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport in gesprek over deze en andere vragen tijdens een Commissiedebat over onder andere acute zorg en eerstelijnszorg. In aanloop naar het debat deelde ActiZ een aantal urgente thema’s en aanbevelingen met Kamerleden in Den Haag. Hierbij ligt de nadruk vooral op het versterken van de schakelfunctie die de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) heeft in de acute zorg.

‘Nu het aantal ouderen dat tot op late leeftijd thuis woont snel toeneemt, zal de rol van ouderenzorgorganisaties in de acute zorg steeds groter worden’ aldus Ellen Hoogervorst, bestuurder bij zorgorganisatie CuraMare en lid van de ActiZ-kerngroep Revalidatie & Herstel. Door de wijkverpleging en revalidatie- en herstelzorg zijn ouderenzorgorganisaties een belangrijke schakel in de acute zorgketen tussen het ziekenhuis, het verpleeghuis en de wijk. Met name in de coördinatie, het verlenen van acute zorg en het begeleiden van kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar de eerste lijn. Zo kan een bezoek van de cliënt aan de spoedeisende hulp (SEH) of ziekenhuisopname worden voorkomen en andere zorgsectoren zoals huisartsen ontlast.

Hoogervorst: ‘Het is deze schakelfunctie die de Nederlandse zorg sector draaiende houdt. Daarnaast zie ik in mijn eigen organisaties dat zorgprofessionals in wijkverpleging ook echt veel werkplezier ervaren in het uitoefenen van deze cruciale functie. Helaas zal juist hier de druk door een nijpend personeelstekort en gebrekkige financiering de komende jaren steeds verder toenemen. Het is een gezamenlijk uitdaging om de zorg voor ouderen toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar te houden, niet alleen voor de zorgsector en de politiek maar voor de gehele samenleving.’

Het is een gezamenlijk uitdaging om de zorg voor ouderen toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar te houden, niet alleen voor de zorgsector en de politiek maar voor de gehele samenleving.’

Ellen Hoogervorst \

bestuurder bij zorgorganisatie CuraMare en lid van de ActiZ-kerngroep Revalidatie & Herstel

Vereenvoudigen van samenwerking

‘Een sterke keten van acute zorg komt in samenwerking tot stand, niet in concurrentie. Helaas zie ik dat samenwerking in het huidige stelsel nog te veel wordt belemmerd.’ Hoogervorst doelt hiermee op de huidige mededingingsregels die concurrentie aanwakkert. Zo is elke zorgpartij in de acute zorg nog steeds verplicht met iedere zorgverzekeraar afzonderlijke afspraken te maken. Een van de aanbevelingen die ActiZ doet is om deze afspraken alleen te maken met de grootste verzekeraar in de regio en andere verzekeraars te laten volgen. Zo wordt het proces significant eenvoudiger en minder arbeidsintensief, met een positief effect op de hoge administratieve druk in de zorg.

Stimuleren van samenwerking

Een ander punt dat ActiZ maakt in het paper is dat de Tweede Kamer nu echt werk moet maken van het stimuleren en financieren van het multidisciplinair overleg (MDO). Hoogervorst: ‘De huidige tijd van arbeidskrapte dwingt ons om de schaarste zo efficiënt mogelijk te verdelen en goede zorg niet alleen voor iedereen te garanderen, maar om die ook op het juiste moment te geven. Hiervoor is verregaande samenwerking tussen zorgprofessionals uit verschillende zorgsectoren nodig.’ In een multidisciplinair overleg vindt onder andere afstemming plaats tussen de cliënt, wijkverpleging, huisarts, specialist ouderengeneeskunde en ziekenhuis. Met als doel om de zorgvraag in een vroeg stadium in beeld te brengen en de cliënt de juiste zorg te geven, op het juiste moment en op de juiste plek.

Een sterke keten van acute zorg komt in samenwerking tot stand, niet in concurrentie. Helaas zie ik dat samenwerking in het huidige stelsel nog te veel wordt belemmerd

Ellen Hoogervorst \

bestuurder bij zorgorganisatie CuraMare en lid van de ActiZ-kerngroep Revalidatie & Herstel

‘Het nut van het MDO is nu al duidelijk zichtbaar voor zowel de cliënt als zorgprofessional. Helaas wordt door de doorgeslagen doelmatigheidsdrang in de zorg dit soort samenwerking nog steeds gezien als zogenaamde onnodige ‘indirecte zorguren’ gezien en niet betaald’ vertelt Hoogervorst. In eerdere moties stemde de Kamer al in met het gezamenlijk en congruent inkopen van systeemfuncties, zoals avond-, nacht- en weekendzorg. ActiZ roept de Kamer nu op om ook de samenwerkingsfunctie van een MDO kostendekkend en congruent in te kopen. Dit vraagt om een verplichting aan financiers, zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten, dat er (financiële) ruimte is voor samenwerkingsvormen zoals het MDO.