Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

ActiZ biedt Kamerleden handvatten om aan de slag te gaan met de uitdagingen in de zorg

ActiZ organiseerde een serie Masterclasses voor nieuwe Kamerleden en beleidsadviseurs uit de politieke fracties

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ biedt Kamerleden handvatten om aan de slag te gaan met de uitdagingen in de zorg keyvisual

Tweede Kamer debat

Tegen welke uitdagingen lopen we aan in de wijkverpleging? Wat is het actuele beeld van de arbeidsmarkt in de zorg? Wat is de beste manier om het salaris van zorgmedewerkers te verhogen? En hoe past de Wet Langdurige Zorg in het Nederlandse zorgstelsel? Zomaar een greep uit de thema’s die tijdens de ActiZ Masterclass serie: ‘Stand van Zaken Ouderenzorg’ aan bod kwamen. De masterclasses vonden plaats op 1 en 15 maart en werden op initiatief van ActiZ georganiseerd voor Tweede Kamerleden en beleidsadviseurs van politieke fracties.

Verdeeld over twee sessies kregen Kamerleden, waaronder Elke Slagt-Tichelmann (GrL/PvdA), Agnes Joseph (NSC) en beleidsadviseurs van  BBB, VVD, SP uitleg over het Nederlandse zorgstelsel en de uitdagingen in de ouderenzorg. Bij de eerste masterclass stond de zorg in de thuissituatie vanuit het sociaal domein (Wmo) en Zorgverzekeringswet (Zvw) centraal. Met speciale aandacht voor de hulp bij huishouden, aanbesteding in de gemeente, wijkverpleging, tijdelijk verblijf en de afspraken in het IZA.

De tweede masterclass ging in op de verpleegzorg, zowel geclusterd, thuis, als in het verpleeghuis. Daarbij stonden thema’s zoals Volledig Pakket Thuis, de ontwikkelingen rondom intramurale verpleeghuiszorg en het programma WOZO op de agenda. Zowel bij eerste als tweede kennissessie kwamen ook actuele onderwerpen zoals de arbeidsmarkt, wachtlijsten en digitalisering aan bod.

Voorbeelden uit de praktijk

Tijdens de masterclasses kregen de deelnemers oplossingen en handvatten gepresenteerd om de komende kabinetsperiode aan de slag te gaan met de grote uitdagingen in de zorg voor ouderen. Hiervoor schoven zorgbestuurders Caroline Beentjes (voorzitter ActiZ Kerngroep Zorg Thuis) en Ellen Maat (lid kerngroep Wonen en Zorg) aan. Zij deelde praktijkkennis en voorbeelden vanuit hun eigen organisatie met de deelnemers.

Toekomst van de ouderenzorg

ActiZ voorzitter Anneke Westerlaken sprak tijdens beide sessies over de toekomst van de ouderenzorg. Centraal stond daarbij haar boodschap dat we in rap tempo gaan naar een wereld waarin meer zorg leveren, met minder zorgprofessionals, aan meer mensen, de norm is. Westerlaken: ‘Politiek, samenleving en de zorgsector moeten Nederland voorbereiden op een tijd waarin de zorg die we zo lang als vanzelfsprekend hebben beschouwd, niet meer houdbaar is.’ Ze benadrukte bij de aanwezigen dat dit lastige maar noodzakelijke keuzes van de politiek vereist.