Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Financieren Nieuws leestijd 1 min

Actie nodig voor toekomstbestendige ouderenzorg

Cliënten, professionals en zorgorganisaties doen voorstellen voor korte en lange termijn

Link gekopieerd naar klembord

Actie nodig voor toekomstbestendige ouderenzorg keyvisual

key

Partijen in de ouderenzorg pleiten in een gezamenlijk schrijven aan VWS om op korte termijn te komen tot vergaande maatregelen om de ouderenzorg in de toekomst te borgen. De partijen (ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, V&VN, Patiëntenfederatie Nederland en LOC) schrijven dit in een gezamenlijke notitie aan het ministerie van VWS. De partijen zijn van mening dat er op korte termijn maatregelen nodig zijn om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg te borgen. De minister van VWS, Hugo de Jonge heeft eerder aan de Tweede Kamer toegezegd te komen met een dialoognota ouderenzorg waarin hij mogelijk oplossingsrichtingen schetst.

Grote uitdagingen

De partijen stellen in hun gezamelijke notitie dat er zowel voor de lange als korte termijn grote uitdagingen zijn. Zij maken zich zorgen over de ouderenzorg en zien voor de korte termijn een aantal knelpunten waaronder de oplopende wachtlijsten, de complexiteit in het stelsel, het tekort aan gekwalificeerd personeel, de beperkte waardering voor zorgzorgprofessionals, de onnodige bureaucratie en registratielast en een toenemend tekort aan geschikte ouderenwoningen.

Om de gesignaleerde knelpunten het hoofd te bieden is het volgens de partijen nodig te komen tot een gezamenlijk visie op de zorg voor ouderen.

Focus op behoefte van ouderen

De partijen zijn van mening dat oplossingen gezocht moeten worden in een radicale focus op de behoefte van de oudere en zijn omgeving. Met veel oog voor kwaliteit van leven, preventie om gezondheid te behouden en te versterken en ziekte te voorkomen. Een samenhangende aanpak en samenwerking vanuit de verschillende stelsels is hiervoor van belang. Want hoewel gevolgen van de vergrijzing in de toekomst in de zorg zullen ontstaan, moeten oplossing breder gezocht worden.

Samen verantwoordelijk

Naast het belang van een toekomstvisie voor de ouderenzorg zien partijen de urgentie om op korte termijn al maatregelen te nemen, bijvoorbeeld als het gaat om voldoende woonvormen voor senioren, het aantrekkelijker maken van het werken in de zorg en het terugdringen van administratieve lasten. Hiervoor gaan wij graag samen met de overheid op korte termijn aan de slag. De partijen zijn graag bereid om hun aandeel te leveren bij het oplossen van de uitdagingen. Gezien de reikwijdte zijn sommige oplossingsrichtingen alleen in samenwerking met de overheid mogelijk. Partijen hechten er daarbij aan nauw betrokken te worden bij zowel de visieontwikkeling,  beleidsvorming als de uitvoering van de plannen voor de ouderenzorg. Alleen samen kunnen we de uitdagingen in de zorg voor ouderen aan.