Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

Zorg voor ouderen en chronisch zieken: maatwerk zonder pauzeknop

Link gekopieerd naar klembord

Zorg voor ouderen en chronisch zieken: maatwerk zonder pauzeknop keyvisual

key

Het aantal coronabesmettingen in het land loopt hard op en dit raakt ook de medewerkers in verpleeghuizen en de thuiszorg. ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, onderstreept het belang van lokaal maatwerk voor verpleeghuislocaties zoals gisteravond verwoord tijdens de persconferentie van het kabinet. Het blijft balanceren tussen het dilemma van veiligheid maar ook het welzijn van de bewoners, stelt ActiZ.

Maatwerk

Zorgorganisaties maken samen met de cliëntenraad en zorgprofessionals afspraken over de beste lokale aanpak in de lokale situatie. De aanwijzing van het kabinet destijds om geen bezoek toe te laten in verpleeghuizen viel zwaar, voor bewoners, hun naasten en ook voor de medewerkers. In de eerste golf kon het niet anders maar sindsdien pleit ActiZ voor meer maatwerk rond bezoek en andere noodzakelijke maatregelen in de verpleeghuizen en de thuiszorg.

Grote zorgen

ActiZ maakt zich grote zorgen over de stijgende besmettingen: in veel regio’s wordt het elke dag moeilijker om de roosters in de thuiszorg of verpleeghuiszorg rond te krijgen. In het nieuws gaat de aandacht veelal uit naar de ziekenhuizen terwijl verreweg de meeste kwetsbare mensen thuis zijn of in het verpleeghuis wonen: daar gaat het werk gewoon door, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. 75% van de reguliere zorg afschalen kan eenvoudigweg niet in zorg voor ouderen en chronisch zieken.

Werkdruk

Door de extra zorg voor mensen met corona, de angst voor besmettingen bij veel ouderen, uitval van medewerkers die zelf corona krijgen, testuitslagen afwachten of in quarantaine moeten, neemt de druk op medewerkers extra toe. Soms betekent dat ook dat er tijdelijk minder zorg geboden kan worden. Veel cliënten, familieleden en naasten begrijpen dat gelukkig heel goed en zij helpen graag waar dat kan.

Medewerkers in de zorg voor ouderen en chronisch zieken lopen net als de mensen in het ziekenhuis vaak al ruim een half jaar op hun tenen en we kunnen niet alsmaar méér van hen blijven vragen. Als het moet, wordt samen met cliënten en hun mantelzorgers bekeken welke zorg doorgaat en welke zorg tijdelijk minder kan. Alleen zo kan de beschikbare zorg zo goed mogelijk worden ingezet zonder nog meer medewerkers te overbelasten.

Fundamentele hervorming

ActiZ is mede-initiator van extrahandenvoordezorg.nl en de Nationale Zorgklas om mensen snel klaar te stomen om bij te springen in de ouderenzorg. Het Rode Kruis en het leger worden inmiddels weer veelvuldig gevraagd om ondersteuning te bieden en waar mogelijk gebeurt dat gelukkig ook, die hulp is hard nodig en zeer welkom. Het is echter niet genoeg om de zorg overal normaal door te laten lopen. Deze crisis benadrukt overigens de zwakke plek in ons zorgstelsel: door de vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig terwijl er steeds minder jongere mensen zijn die in de zorg kunnen werken.

De zorg voor ouderen chronisch zieken moet dus echt anders, we moeten daarom nu ‘praten over morgen’. De toekomst van de ouderenzorg is het grootste maatschappelijke vraagstuk voor de komende twintig jaar, stelt ActiZ. Praat vandaag over Morgen is de publieksaanpak die ActiZ heeft geïnitieerd om het gesprek over hoe Nederlanders oud willen worden aan te jagen en de fundamentele hervorming van de ouderenzorg op gang helpen.