Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

Wijkverpleging en huisartsen: alleen hoogstnoodzakelijke zorg nog mogelijk

Grote zorgen ActiZ, LHV en V&VN

Link gekopieerd naar klembord

Wijkverpleging en huisartsen: alleen hoogstnoodzakelijke zorg nog mogelijk keyvisual

Zorgmedewerkers in beschermende kleding

De vraag naar zorg thuis neemt razendsnel toe. Tegelijkertijd vallen veel zorgverleners uit door ziekte en quarantaine. Daardoor kan in de huisartsenzorg en de wijkverpleging de zorg helaas niet meer worden geboden zoals patiënten en cliënten dat gewend zijn. Dat maken de Landelijke Huisartsen Vereniging, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en ActiZ vandaag bekend.

De vraag in de huisartsenzorg en de wijkverpleging neemt zo snel toe, omdat steeds meer mensen corona hebben of met andere klachten dan corona niet meer terecht kunnen in een ziekenhuis of verpleeghuis, omdat die vol zijn. Huisartsen en hun team, (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden zetten alles op alles om de hoogstnoodzakelijk zorg goed te blijven verlenen. Dit kan alleen als we een deel van de normale zorg uitstellen, niet verlenen of minder intensief verlenen.

Wijkverpleegkundigen kunnen niet alle cliënten blijven zien èn tegelijkertijd extra coronazorg bieden èn mensen helpen die niet meer in het ziekenhuis kunnen verblijven.

Conny Helder \

bestuurslid ActiZ

Zorgelijk

Bianca Buurman, voorzitter van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland: “De situatie in de wijkverpleging is zeer zorgelijk. Het is belangrijk dat je thuis goede zorg krijgt als je ziek bent. Die kunnen wij nu niet meer verlenen zoals we dat zouden willen. Zorgverleners, patiënten, mantelzorgers, we moeten nu met elkaar zorgen dat we hier zo goed mogelijk doorheen komen. In de wijkverpleging zullen we er alles aan doen om zo goed als het gaat onze zorg te leveren.”

Blijf spoedeisende klachten wel melden bij je huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost, maar houd er in andere gevallen rekening mee dat je soms langer moet wachten.

Mirjam van 't Veld \

voorzitter LHV

Mirjam van ’t Veld, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging: “Blijf spoedeisende klachten wel melden bij je huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost, maar houd er in andere gevallen rekening mee dat je soms langer moet wachten. En heb er begrip voor dat de zorg soms anders wordt geleverd dan je gewend bent of zou willen, bijvoorbeeld dat je niet meer zomaar kunt binnenlopen, dat het contact digitaal verloopt of dat je met een andere arts te maken krijgt dan normaal. We zullen hier samen doorheen moeten.”

Conny Helder, bestuurslid ActiZ: “Wijkverpleegkundigen kunnen niet alle cliënten blijven zien èn tegelijkertijd extra coronazorg bieden èn mensen helpen die niet meer in het ziekenhuis kunnen verblijven. Zij zullen de komende tijd keuzes moeten maken waardoor de zorg minder vaak, minder snel of op een andere manier wordt geleverd. Ook de beschikbaarheid van zorgmedewerkers in tijdelijk verblijflocaties en verpleeghuizen is beperkt, dus ook daar moeten de verwachtingen worden bijgesteld. Alles wat nu gebeurt en méér, terwijl veel collega’s ziek zijn, kan gewoon niet. We hopen en rekenen erop dat, uiteraard in overleg, cliënten en naasten dit zullen begrijpen en dat we elkaar helpen om hier ook nu samen doorheen te komen.”

De situatie in de wijkverpleging is zeer zorgelijk.

Bianca Buurman \

voorzitter V&VN

Overal drukker

De zorg is een samenhangend geheel. Wordt het drukker in de ziekenhuizen, dan heeft dat direct gevolg voor de huisartsenzorg, wijkverpleging, verpleeghuizen en omgekeerd. Daarom is regionale samenwerking tussen zorgverleners door al die sectoren heen zo belangrijk. Per regio worden afspraken gemaakt over afschalen van zorg en hoe samen de belangrijkste zorg overeind te houden, omdat de situatie per regio kan verschillen. Dat is de enige manier om in deze heftige tijd zoveel mogelijk urgente zorg te kunnen blijven leveren voor iedereen die dat nodig heeft, ook thuis.