Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Voor ActiZ-leden

Webinar Voorbereidingstraject Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Georganiseerd door:

ActiZ

Vanaf 1 januari 2025 gaat de CSRD in voor grote zorgorganisaties die in BV-vorm zijn ingericht. Daarnaast zullen ook niet CSRD-plichtige zorgorganisaties hiermee te maken krijgen door vragen vanuit stakeholders die al onder de CSRD vallen, zoals banken, zorgverzekeraars en grote leveranciers.

Daarom is ActiZ, in samenwerking met PwC en Deloitte, begin 2024 gestart met een voorbereidingstraject voor de CSRD. Op woensdag 3 juli van 14:00-15:00 organiseert ActiZ een webinar om de resultaten van het voorbereidingstraject te delen. Tijdens het webinar wordt kort het proces van het voorbereidingstraject toegelicht. Hierna zullen de resultaten van het traject gedeeld worden. De uitkomst is een sectorbrede CSRD-compliant dubbele materialiteitsanalyse (DMA) met daarin de thema's die materieel zijn voor de sector en de bijbehorende impact, risico's en kansen (IRO's). Tot slot wordt toegelicht hoe CSRD-plichtige en niet CSRD-plichtige organisaties deze uitkomsten kunnen gebruiken.