Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

Verkiezingsdebat in Schagen: Gemeente aan zet voor goed ouder worden

Link gekopieerd naar klembord

Verkiezingsdebat in Schagen: Gemeente aan zet voor goed ouder worden keyvisual

ANP fotograaf

Elke gemeente in Nederland krijgt te maken met toenemende vergrijzing. Maar voor de gemeente Schagen is deze vergrijzing niet een toekomstbeeld maar een actualiteit. Hoe gaat de gemeente Schagen om met vergrijzing? En zijn er wel genoeg geschikte woningen voor de groeiende groep ouderen? Om een antwoord te vinden op deze vragen organiseren ActiZ en ANBO samen met zorgorganisatie Omring de debatavond: ‘Gemeente aan zet voor goed ouder worden', in Schagen. Het debat vindt 9 maart plaats op de locatie: Alpha Schagen.

Schagen loopt voorop

Het aantal Nederlanders boven de 65 ligt nu op ongeveer van de 20 procent. Schagen steekt daar flink bovenuit met ruim 25 procent. Een percentage dat de komende jaren sterk doorgroeit. De lokale politiek in Schagen wordt nu al geconfronteerd met problemen die op korte termijn ook landelijk gaan spelen. Denk bijvoorbeeld aan de juiste ondersteuning om ouderen die ondanks hun zorgbehoefte thuis willen blijven wonen. Of hoe te investeren in preventie zodat ouderen langer vitaal blijven. De gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart bepalen hoe op lokaal niveau invulling gegeven wordt aan deze uitdagingen

Zorgvraag neemt toe

Met de groeiende vergrijzingscijfers zal ook de intensieve zorgvraag enorm stijgen, terwijl er een groot tekort aan zorgmedewerkers is. De zorg voor ouderen gaat daardoor de komende jaren fundamenteel veranderen. Deze ontwikkeling zal om moeilijke keuzes vragen van de lokale politiek. De toekomstbestendigheid van de zorg voor ouderen vormt daarom een belangrijk onderwerp tijdens de komende verkiezingen.

Kom je ook?

In een serie verkiezingsdebatten: ‘Gemeente aan zet voor goed ouder worden’, vragen ActiZ en ANBO samen met lokale partners aandacht voor dit belangrijke vraagstuk. Op 24 februari was hiervan de aftrap in Eindhoven. In een levendig debat gaven lokale politici hun visie op het ouderenbeleid en zorg van Eindhoven voor de komende vier jaar. Dit deden ze aan de hand van stellingen, zoals: ‘Thuis blijven wonen voor ouderen komt alleen van de grond als de gemeente overstijgend denkt en voor elke wijk een budget begroot dat hiertoe ingezet kan worden’ of ‘Gemeente mogen alleen nog langdurende contracten op basis van gelijkwaardige partnerschap afsluiten met zorgaanbieders’. Een compilatie van het debat is onder aan het artikel te vinden.

Ben je enthousiast geworden en ook benieuwd naar het debat in Schagen op 9 maart? Hieronder is de aanmeldknop.

Compilatie van verkiezingsdebat 'Gemeente aan zet voor goed ouder worden' in Eindhoven

De debattenreeks: ‘Gemeente aan zet voor goed ouder worden' is onderdeel van de Toolkit: Gemeenteraadsverkiezingen 2022. In de Toolkit is eenvoudig uitgelegd hoe de gemeente en gemeenteraadsverkiezingen werken. Welke facetten het doorloopt, wie wat doet en waar de gemeente voor verantwoordelijk is omtrent de lokale zorg en ondersteuning. Daarnaast geeft het handige tips hoe de leden van ActiZ voor de zorg voor ouderen kunnen lobbyen en op deze manier de zorg hoog op de politieke agenda kunnen krijgen in hun eigen gemeente.