Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Werken Nieuws leestijd 1 min

Tweede Kamer wil investeringen in wijkverpleging zien

Link gekopieerd naar klembord

Tweede Kamer wil investeringen in wijkverpleging zien keyvisual

Wijkverpleegkundige meet de bloeddruk bij dame in thuiszorg

Unaniem stemde de Tweede Kamer op de laatste dag voor het verkiezingsreces vóór investeringen in wijkverpleging. Een motie van GroenLinks-PvdA die vraagt om gerichte investeringen werd aangenomen. En dat is goed nieuws volgens Jeroen van den Oever zorgbestuurder en lid van de ActiZ kerngroep Zorg Thuis: ‘Wijkverpleging is cruciaal in een tijd waarin alle zorg steeds verder onder druk komt te staan, het is mooi dat ook de Tweede Kamer dit volmondig beseft.’

De Tweede Kamer toonde zich geschrokken dat geld dat beschikbaar is voor wijkverpleging niet geïnvesteerd wordt. Bijna 1 miljard euro dat wel was vrijgemaakt voor wijkverpleging, wordt dit jaar niet uitgegeven door zorgverzekeraars. In de motie draagt de Kamer minister Helder (Langdurige Zorg) daarom op om ‘de regie te nemen en voor 1 januari 2024 met de betrokken zorgpartijen gerichte afspraken te maken over investeringen in de wijkverpleging.’

Kamerlid Julian Bushoff van GroenLinks-PvdA

Kamerlid Julian Bushoff van GroenLinks-PvdA diende de motie in met collega Mohammed Mohandis. De Kamer stemde unaniem in.

Popelen

‘We gaan hier graag mee aan de slag’, stelt Van den Oever namens ActiZ. ‘zorgorganisaties staan te popelen om meer te kunnen doen.’ In een interview in Zorgvisie eind september gaf Van den Oever al aan dat wijkverpleging essentieel is om mensen langer zelfstandig te laten zijn, voor minder werkdruk bij huisartsen, het voorkomen van ziekenhuisopnames en bij het thuis kunnen herstellen na ziekenhuisopnames. 'We maken graag afspraken over de investeringen in wijkverpleging met het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland.’

Toezicht door de NZa

Bijzonder is dat de Tweede Kamer de Nederlandse Zorgautoriteit vraagt toezicht te houden op de naleving van de investeringsafspraken. Zo moet verzekerd worden dat er in 2024 in ieder geval minder geld overblijft dat wel in wijkverpleging gestoken had kunnen worden.

Investeren in wijkverpleging

ActiZ heeft drie speerpunten voor investeringen in wijkverpleging:

 

  • Werkagenda Wijkverpleging

In het Integraal Zorgakkoord is met onder meer zorgverzekeraars een Werkagenda Wijkverpleging afgesproken die ActiZ graag uitvoert. Met daarop onder meer onderwerpen als verbetering van samenwerking en coördinatie in de wijk, meer inzet op passende zorg (zelf als het kan, digitaal als het kan, doen wat nodig is, verplaatsen van zorg) en meer aandacht voor preventie, ziekenhuis-verplaatste zorg en meer tijd cliënten in de wijk.

 

  • Systeemfuncties

ActiZ wil echt werk maken van de beschikbaarheidsfuncties (systeemfuncties) van de wijkverpleging. ActiZ krijgt signalen dat dit niet overal goed van de grond komt, terwijl juist door systeemfuncties de beschikbaarheid en toegankelijkheid van wijkverpleging kan worden vergroot. Denk aan functies als herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging, coördinatie van avond-, nacht- en weekenddiensten en verpleegtechnische teams. Maar ook wijkgerichte preventie en reablement verdienen meer erkenning en aandacht dan ze momenteel krijgen volgens de branchevereniging.

 

  • Werken in de wijk is mooi

Zorgorganisaties en zorgverzekeraars moeten volgens ActiZ samenwerken aan een aantrekkelijke arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door samen op te trekken rond concurrerende salarissen, verlaging van werkdruk van zorgprofessionals en door ruimte te scheppen voor professionele ontwikkeling. Passende tarieven zijn daarin nodig voor het repareren van de salarisachterstand en het creëren van aantrekkelijke werkomstandigheden van zorgprofessionals in de wijkverpleging. Het CBS liet zien dat zorgmedewerkers, ondanks de eerste overheidsinvestering zorgbreed van 675 mln een paar jaar geleden, nog steeds 6-7% achter lopen ten opzichte van overheid en marktsectoren.