Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Innoveren Nieuws leestijd 1 min

Tweede Kamer stemt in met Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

Link gekopieerd naar klembord

Tweede Kamer stemt in met Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg keyvisual

plenaire zaal Tweede Kamer

Dinsdag 27 september heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling In de Zorg (Wegiz). In de wet worden alle zorgpartijen rondom een cliënt verplicht om gegevens elektronisch uit te wisselen. Zo kunnen zorgprofessionals over adequate, actuele en uniforme informatie beschikken. Om op die manier de juiste zorg op het juiste moment te bieden aan de cliënt.

Potentie wet

De potentie van de wet is groot. Zo gaf ActiZ-bestuurslid Jef Mol bij de kerngroep Digitaal Denken en Doen eerder al aan: ‘De Wegiz biedt wat mij betreft de kans om grote stappen vooruit te zetten. Het vraagt voor sommige zorgorganisaties of ICT-leveranciers een grotere beweging dan voor anderen. Maar iedereen moet meedoen. Als de wet uiteindelijk garandeert dat elektronische gegevensuitwisseling goed en veilig kan (tussen zorgprofessionals onderling en tussen zorgprofessional en cliënt) dan heeft iedereen daar profijt van.’

De Wegiz biedt wat mij betreft de kans om grote stappen vooruit te zetten

Jef Mol \

ActiZ-bestuurslid kerngroep Digitaal Denken en Doen

Open API-strategie

Eerder deze maand debatteerde de Tweede Kamer al over de wet. Daarin werd onder andere aandacht gevraagd door CDA’er Joba van den Berg voor het garanderen van volledige interoperabiliteit van gegevensuitwisseling. Oftewel dat systemen zonder obstakels vrij en eenvoudig het uitwisselen van gegevens mogelijk moeten maken.

Dit vraagt onder andere  om een

Open-API

Een API (Application Programming Interface) is een software-interface die het mogelijk maakt dat twee applicaties met elkaar kunnen communiceren.

strategie. Hierdoor worden leveranciers verplicht om de gegevens in  hun systemen zonder toegangsbeperking, maar wel veilig, beschikbaar te maken voor andere zorginformatiesystemen. ActiZ pleit al langer voor een dergelijke strategie in de Wegiz, die eerder in het wetsvoorstel nog ontbrak. Het amendement (wijziging in de wet) dat Van den Berg indiende om deze verplichting alsnog onderdeel van de wet te maken kon op brede steun van de rest van de Tweede Kamer rekenen.

Een ander amendement van Van den Berg rond Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) werd ook met ruime meerderheid aangenomen. Hierin worden zorgaanbieders verplicht om de zorggegevens ook via de PGO beschikbaar te stellen aan de cliënt.

Financiering

De ministers van Langdurige Zorg Conny Helder, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers moeten ook aan de slag met een aangenomen motie van GroenLinks Kamerlid Corinne Ellemeet. Hierin verzoekt ze de regering om met zorgaanbieders in gesprek te gaan over financieringsmogelijkheden om de Wegiz zo snel mogelijk te implementeren en vertraging te vermijden.

Vervolg

Na de Tweede Kamer moet nu ook de Eerste Kamer zich over de Wegiz uitspreken. Daarnaast gaat VWS aan de slag met de interpretatie en uitvoering van de aangenomen moties en amendementen. ActiZ zal de Wegiz blijven volgens bij de verdere behandeling van de wet.