Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

Toekomstbestendige zorg gebaat bij adviezen uit ‘Met de stroom mee’

ActiZ herkent veel van de analyses en adviezen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Link gekopieerd naar klembord

Toekomstbestendige zorg gebaat bij adviezen uit ‘Met de stroom mee’ keyvisual

Minister Kuipers neemt rapport Met de stroom mee in ontvangst van RVS-voorzitter Jet Bussemaker

Het moet anders. Dat zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over het zorgstelsel in Nederland. De toegankelijkheid van zorg, zeker voor de meest kwetsbaren, staat onder druk. ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, kan zich herkennen in het advies van de Raad. ‘Zeker de zorg voor ouderen, in de wijk en in het verpleeghuis, staat onder hoogspanning’, zegt ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken in een reactie. ‘Het is belangrijk de knelpunten onder ogen te zien en te werken aan oplossingen om zorg voor kwetsbare ouderen beschikbaar en het werken in de zorg aantrekkelijk te houden.’

ActiZ herkent veel van de analyses en ook de voorgestelde adviezen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Heilige huisjes worden niet gespaard. In het advies ‘Met de stroom mee’, onderkent de Raad dat de Zorgverzekeringswet mooie elementen kent, maar ook belemmeringen. ‘Mooie initiatieven van individuele zorgverzekeraars ten spijt: het vergoeden van zorg is in de kern het uitgangspunt en niet het stimuleren van samenwerking en het voorkomen van zorg’. Net zoals de RVS adviseert, is ActiZ voorstander van minder concurrentie in de wijkverpleging. ‘Samenwerken is het nieuwe concurreren willen we met de beperkte beschikbaarheid van zorgmedewerkers juist zoveel mogelijk mensen goed kunnen ondersteunen’, aldus Westerlaken.

Kamerdebat zorgverzekeringsstelsel

Enkele adviezen van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, heeft ActiZ ook aangedragen. In het paper dat de branchevereniging deelde met Kamerleden voor het debat over het zorgverzekeringsstelsel op 21 juni in de Tweede Kamer bijvoorbeeld.

Vernieuwende sectoroverstijgende zorg met maatschappelijke meerwaarde (denk aan initiatieven zoals de WijkKliniek van Cordaan en Amsterdam UMC of MESO-zorg zoals geïnitieerd door Esther Bertholet in Velp), moet structureel gefinancierd worden. En dat geldt ook voor de bekostiging van systeemfuncties in de eerstelijnszorg, vergelijkbaar met HAP’s of ambulancezorg, die nu niet of zeer wisselend gefinancierd worden. Dat soort systeemfuncties, denk aan onplanbare avond, nacht of weekenddiensten, verpleegtechnische wijkverplegingsteams of eerstelijnsverblijf coördinatiepunten, zijn de Haarlemmerolie van de directe zorgverlening.

Evenals de RVS signaleert ActiZ dat deze zorgvormen cruciaal zijn voor het voorkomen of beperken van (zwaardere) zorg.

Langdurige zorg

Hoe de langdurige zorg voor ouderen eruit moet komen te zien is ook voor de RVS nog geen uitgemaakte zaak. Volgens de Raad is het niet wenselijk om zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen vanuit drie wetten (Zvw, Wmo en Wlz) te organiseren. ‘Daar valt wat voor te zeggen’, stelt Westerlaken, ‘Voor ActiZ staat in elk geval voorop dat we kwetsbare ouderen de best passende zorg en ondersteuning willen kunnen bieden. Inspelend op wat mensen zelf kunnen, waar technologie bij kan ondersteunen of waarin iemands netwerk kan helpen.’ In de praktijk wordt dat gedaan door wisselende mensen, want de ene keer is een sociaal werker nodig of een fysiotherapeut, de andere keer juist een specialist ouderengeneeskunde of geestelijk verzorger. ‘Juist het team is de kracht van langdurige ouderenzorg’, zegt Westerlaken. ‘Dat teamwork moeten we niet belemmeren, maar juist stimuleren, ongeacht het financieringsdomein.’

Keuzes

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving durft in haar adviezen keuzes te maken. ‘Westerlaken: ‘Je ontkomt er volgens ActiZ niet aan om opnieuw te kijken naar bijvoorbeeld toegang en aanspraak op zorg. Solidariteit moet de kern van ons zorgstelsel blijven en juist die solidariteit staat door het uitblijven van fundamentele keuzes onder druk.’ Voor de zorg voor ouderen is de context waarin mensen zorg krijgen of juist voorkomen kan worden dat mensen zorg nodig hebben belangrijk. Ook de RVS signaleert dit als ze schrijven over de kwaliteit van zorg, de financiering van zorg of de woonplekken van mensen.

Hopelijk helpt het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving beleidsmakers bij het maken van de juiste keuzes voor de toekomst van de zorg voor ouderen.

Anneke Westerlaken \

voorzitter ActiZ

Westerlaken: ‘In het licht van de vergrijzing zijn er twee zaken cruciaal: de bouwplannen van de komende kabinetten en voldoende ondersteuning voor ouderen dichtbij. Dat helpt mensen bij het kunnen maken van keuzes die zelf- en samenredzaamheid vergroten en zorg beperken. Hopelijk helpt het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving beleidsmakers bij het maken van de juiste keuzes voor de toekomst van de zorg voor ouderen. En om het gesprek aan te gaan met ouderen zelf, hun naasten en met medewerkers, zij kennen de oplossingen -voor zover die er zijn – immers het beste.

Foto: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: voorzitter Jet Bussemaker overhandigt het rapport 'Met de stroom mee' aan minister Kuipers van Volksgezondheid