kwaliteit

De eisen van de maatschappij aan de ouderenzorg zijn hoog. Dat is terecht: mensen moeten kunnen rekenen op goede zorg. Het is echter belangrijk dat die eisen niet vertaald worden in ‘afvinklijstjes’ en een overdaad aan regels. Zorgen doe je ook vanuit je hart. Verantwoording over de kwaliteit van zorg kan op verschillende manieren. Daarnaast is het werken aan voortdurende verbetering van kwaliteit van belang. Daarvoor biedt ActiZ verschillende handreikingen en middelen.

Onder dit thema valt ook de informatie over de ontwikkelingen rond het Plan van Aanpak Kwaliteit van het ministerie van VWS en hoe de branche hierop inspeelt. Daarnaast vindt u hier informatie over cliëntgerichte zorg en eigen regie.

11 okt 2017|Kwaliteit

Herzien advies bewaartermijn toedienlijst

ActiZ, BTN, LOC, NVAVG, Verenso , VGN en V&VN hebben een herzien advies uitgebracht over de bewaartermijn van de medicatie-toedienlijst....

9 okt 2017|Kwaliteit

Zichtbaar maken ‘lerend vermogen van organisaties’ voor toezicht

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat de ontwikkelopdracht 'Het ontwikkelen van een methode waarmee het lerend...