kwaliteit

De eisen van de maatschappij aan de ouderenzorg zijn hoog. Dat is terecht: mensen moeten kunnen rekenen op goede zorg. Het is echter belangrijk dat die eisen niet vertaald worden in ‘afvinklijstjes’ en een overdaad aan regels. Zorgen doe je ook vanuit je hart. Verantwoording over de kwaliteit van zorg kan op verschillende manieren. Daarnaast is het werken aan voortdurende verbetering van kwaliteit van belang. Daarvoor biedt ActiZ verschillende handreikingen en middelen.

Onder dit thema valt ook de informatie over de ontwikkelingen rond het Plan van Aanpak Kwaliteit van het ministerie van VWS en hoe de branche hierop inspeelt. Daarnaast vindt u hier informatie over cliëntgerichte zorg en eigen regie.

17 jun 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Portal kwaliteit verpleeghuiszorg sluit 1 juli 2019

Vanaf 1 april 2019 is het mogelijk om de kwaliteitsindicatoren en kernfactoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2018 aan te leveren in de p...

14 jun 2019|Informatisering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) van start

ActiZ werkt samen met andere partijen in de verpleeghuiszorg aan het verbeteren van de informatievoorziening. Dit wordt gedaan...