kwaliteit

De eisen van de maatschappij aan de ouderenzorg zijn hoog. Dat is terecht: mensen moeten kunnen rekenen op goede zorg. Het is echter belangrijk dat die eisen niet vertaald worden in ‘afvinklijstjes’ en een overdaad aan regels. Zorgen doe je ook vanuit je hart. Verantwoording over de kwaliteit van zorg kan op verschillende manieren. Daarnaast is het werken aan voortdurende verbetering van kwaliteit van belang. Daarvoor biedt ActiZ verschillende handreikingen en middelen.

Onder dit thema valt ook de informatie over de ontwikkelingen rond het Plan van Aanpak Kwaliteit van het ministerie van VWS en hoe de branche hierop inspeelt. Daarnaast vindt u hier informatie over cliëntgerichte zorg en eigen regie.

5 nov 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Recht op beschermingsmiddelen mantelzorgers

Mantelzorgers hebben recht op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wanneer er sprake is van (verdenking van) corona. Dit geldt alleen als...

22 okt 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

‘Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde’

Waar ziekenhuizen zorg kunnen afschalen, is dat voor verpleeghuizen onmogelijk. De zorg voor ouderen in het verpleeghuis of in de wijk kan niet stop...