kwaliteit

De eisen van de maatschappij aan de ouderenzorg zijn hoog. Dat is terecht: mensen moeten kunnen rekenen op goede zorg. Het is echter belangrijk dat die eisen niet vertaald worden in ‘afvinklijstjes’ en een overdaad aan regels. Zorgen doe je ook vanuit je hart. Verantwoording over de kwaliteit van zorg kan op verschillende manieren. Daarnaast is het werken aan voortdurende verbetering van kwaliteit van belang. Daarvoor biedt ActiZ verschillende handreikingen en middelen.

Onder dit thema valt ook de informatie over de ontwikkelingen rond het Plan van Aanpak Kwaliteit van het ministerie van VWS en hoe de branche hierop inspeelt. Daarnaast vindt u hier informatie over cliëntgerichte zorg en eigen regie.

8 nov 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Meer zorgzaamheid: mantelzorg faciliteren

De zorg voor ouderen en chronisch zieken staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Dat bevestigt het rapport van het Sociaal Cultureel...

7 nov 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Kick-off bijeenkomst ‘Aandacht voor eten en drinken’

'Aandacht voor eten en drinken’ is een nieuwe verplichte kwaliteitsindicator basisveiligheid voor verpleeghuizen. ActiZ wil haar leden met de...