kwaliteit

De eisen van de maatschappij aan de ouderenzorg zijn hoog. Dat is terecht: mensen moeten kunnen rekenen op goede zorg. Het is echter belangrijk dat die eisen niet vertaald worden in ‘afvinklijstjes’ en een overdaad aan regels. Zorgen doe je ook vanuit je hart. Verantwoording over de kwaliteit van zorg kan op verschillende manieren. Daarnaast is het werken aan voortdurende verbetering van kwaliteit van belang. Daarvoor biedt ActiZ verschillende handreikingen en middelen.

Onder dit thema valt ook de informatie over de ontwikkelingen rond het Plan van Aanpak Kwaliteit van het ministerie van VWS en hoe de branche hierop inspeelt. Daarnaast vindt u hier informatie over cliëntgerichte zorg en eigen regie.

15 mei 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Inspiratieochtenden 'Van Huis Naar Thuis' in juni

Zorgbestuurders nemen samen met verpleegkundigen/verzorgenden een kijkje in de keuken van elkaars verpleeghuis en vinden hier wat van....

2 mei 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg: 10 meest gestelde vragen

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg geeft aan dat zorgorganisaties jaarlijks een kwaliteitsverslag dienen op te stellen....