Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

Terugblik: online ALV van 24 november 2021

Link gekopieerd naar klembord

Terugblik: online ALV van 24 november 2021 keyvisual

ALV 24 november 2021

Vorige week op 24 november 2021 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van ActiZ plaats. Deze vergadering was online te volgen. Belangrijke onderwerpen waren onder meer: de nieuwe voorzitter, coronacrisis, de meerjaren-ambitie en de toekomst van de zorg voor ouderen. Ook gaf Henk Kamp een toelichting over het einde van zijn voorzitterschap bij ActiZ. In dit artikel worden de belangrijkste momenten toegelicht.

Boodschap uit Den Haag

De vergadering werd afgetrapt met een videoboodschap van (demissionair) minister-president Mark Rutte. In zijn video stak hij de sector een hart onder de riem, vanwege de harde inzet tijdens corona. Ook was hij erg positief over de manier waarop ActiZ het maatschappelijk vraagstuk voor de toekomst van de zorg voor ouderen onder de aandacht brengt.

Daarna volgde oud ActiZ-voorzitter Henk Kamp. Hij vond het spijtig dat hij zijn voorzitterschap bij ActiZ niet tot het einde van het jaar kon afmaken. Toch vond hij het prettig om op deze manier alsnog afscheid te nemen. Kamp complimenteerde de sector voor hun belangrijke werk in de ouderenzorg.

Uiteraard werd er ook stilgestaan bij de actualiteit rondom het coronavirus. In de VVT is de druk hoog en neemt het steeds verder toe. Door de toenemende coronabesmettingen in de samenleving is het ziekteverzuim onder zorgprofessionals hoog. Afgelopen week verscheen ActiZ ook vaak in de media om de situatie vanuit de sector toe te lichten.

De toekomst zorg voor ouderen

Een interessant gespreksonderwerp dat daarop volgde, was de ‘toekomst zorg voor ouderen.’ Jan-Peter Heida van SiRM, Conny Helder, bestuurslid ActiZ en initiatiefnemer van ‘Anders werken in de zorg’, Anne Ligtenberg van Studio Anne Ligtenberg en Ronald Schmidt, waarnemend voorzitter van ActiZ, gingen hierover met elkaar in gesprek. Hierin kwam naar voren dat aantoonbare bekwaamheid, het reduceren van administratieve lasten (met 50 procent) en de inzet van technologie erg belangrijk is, wanneer het gaat over de toekomstzorg van ouderen.

‘Maar we moeten meer doen’, aldus Ronald Schmidt. ‘ActiZ heeft daarom twee ontwerpbureaus gevraagd voor vraagstukken over de zorg voor ouderen, waaronder Studio Anne Ligtenberg. We moeten op een andere manier naar de (ouderen)zorg gaan kijken.’ Aanvullend hierop vertelde Conny Helder over ‘anders werken in de zorg’. Een project waarbij technologie en innovatie centraal staan om zorg te voorkomen of te verminderen. In vier regio’s wordt inmiddels met dit project gewerkt.

Meerjarenambitie en cao

Bovenstaand gesprek over de toekomst van de zorg voor ouderen, had betrekking op de Meerjarenambitie 2022- 2025, met als vijf hoofdthema’s: juiste zorg op de juiste plek faciliteren en preventie stimuleren, voldoende en passende vernieuwende woonvormen, digitale transformatie en werken in de zorg.

Vervolgens kwam het onderwerp ‘cao’ kort aan de orde. Trudy Prins, voorzitter onderhandelingsdelegatie cao en Cees de Wildt, manager Arbeid bij ActiZ, schoven in de studio aan tafel. Trudy Prins lichtte toe waarom er nu geen CAO-mandaat voorlag, maar dat dit in januari/februari voor komt te liggen in de volgende ALV.

Nieuwe voorzitter

Tenslotte stond de benoeming van de nieuwe voorzitter op de agenda. Met meer dan een ruime meerderheid, namelijk 96 procent van de stemmen, is Anneke Westerlaken benoemd als nieuwe voorzitter van ActiZ per 1 januari 2022. Westerlaken: ‘De zorg voor ouderen is hét maatschappelijke vraagstuk van de komende jaren en moet bovenaan de politieke agenda staan. Ik voel me vereerd en enthousiast om mij daar nu ook volledig voor in te zetten.’ ActiZ wenst haar veel succes!