Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Innoveren Nieuws leestijd 1 min

Terugblik derde Anders Werken in de Zorg-congres

Link gekopieerd naar klembord

Terugblik derde Anders Werken in de Zorg-congres keyvisual

AWIZ congres

Op 2 november kwamen maar liefst 400 deelnemers samen tijdens het derde Anders Werken in de Zorg-congres. Het doel? Samen kijken hoe we ouderen zelfredzamer kunnen maken, waar dat kan door inzet en implementatie van innovaties en technologieën. Niet langer meer zelf het wiel uitvinden, maar samen Anders Werken in de Zorg (AWIZ). Tijdens het congres werden inspirerende voorbeelden gedeeld en uitdagende dilemma’s vanuit de praktijk geschetst. Wij geven je hier een kort inkijkje van de dag.

De enthousiaste dagvoorzitters Suzanne Verheijden en Renske de Ruiter trapten de dag af met een digi en tech-minded quiz. Tijdens de quiz werd ontdekt hoeveel van de 400 aanwezigen thuis een robotgrasmaaier heeft, wie er ooit een robotkat heeft geaaid en zelfs wie de sneltoets kent om puntjes op de ‘e’ te krijgen!

Revolutie in stilte

Vervolgens betrad Jan Rotmans, Professor in Duurzaamheidstransitie bij Drift, Erasmus Universiteit Rotterdam, het podium met een presentatie getiteld: De Perfecte Storm. Erg treffend voor een dag waarop code geel van kracht was door storm. Het verhaal van Jan Rotmans over transformatie in de zorg inspireerde velen. Ook  Sacha Gramberg, regionaal programmamanager Zuid- Kennemerland, die voor het eerst deelnam aan het congres, werd hierdoor geïnspireerd. “Op een gegeven moment had hij me echt te pakken. We staan voor een aantal heel grote veranderingen de komende tijd. Zulke grote golven, daar doe je niks aan in je eentje. Daar moet je elkaar voor opzoeken en samenwerken.’

Jan Rotmans riep op om vooral te doen en ieder je steentje bij te dragen in plaats van alleen maar mooie woorden of akkoorden te schrijven. Ook het belang van sociale innovatie naast technologische innovatie werd door hem genoemd. Daarnaast sprak Rotmans ook mooie woorden over Anders Werken: “Jullie zijn bezig in stilte een revolutie te veroorzaken”.

We staan voor een aantal heel grote veranderingen de komende tijd. Zulke grote golven, daar doe je niks aan in je eentje. Daar moet je elkaar voor opzoeken en samenwerken.’

Jan Rotmans \

Professor Duurzaamheidstransitie bij Drift, Erasmus Universiteit Rotterdam

Dilemma’s en hoogtepunten

Marieke de Jong, landelijk bestuurder AWIZ en bestuurder van Eilandzorg, werd op een zeepkist (dat is een platform waarop een spreker zijn verhaal kan doen) geconfronteerd met een reeks uitdagende dilemma’s. Hierna nam Jan-Kees Van Wijnen, bestuursvoorzitter AWIZ en bestuurder van tanteLouise, via het scherm het woord. Hij uitte zijn trots over de recent gesloten raamovereenkomst met de Momo BedSense. Hij benadrukte het potentieel van hybride zorgpaden. Tot slot lanceerde hij officieel de “Online Community Anders Werken in de Zorg.”

Bouwen aan transformatie

Na een korte pauze gingen bestuurders en hun ‘frisdenkers’ aan de slag met bouwstenen in vorm van duplo, lego, stickers en post-its om letterlijk samen te bouwen aan transformatie. Het was een creatieve onderneming. Het was gericht op het verkennen van de huidige regionale initiatieven en hoe deze naar een bovenregionaal niveau getild kunnen worden. Er werden veel bruggen gebouwd en een belangrijk inzicht dat naar voren kwam was dat we statements samen moeten maken en dat daar lef voor nodig is. En ook zeker dat om technologische innovatie mogelijk te maken er ook aandacht moet zijn voor de sociale kant.

Transformatieparcours

Tegelijkertijd was het erg druk bij het transformatieparcours, waarbij obstakels die zorgprofessionals tegenkomen met werken met technologie aan bod kwamen. Obstakels zoals: hoe volg je wat er in de regio gebeurt, hoe financier je digitale zorg, hoe krijg je iemand mee bij innovatie en hoe gaat de implementatie bij zelfsturende teams. Discussies over deze obstakels werden aangewakkerd door tastbare objecten en posters.

Maud van Riel, regionaal programmamanager West-Brabant deelde welk gesprek er werd gevoerd over waar je op moet letten bij het versnellen van zorginnovaties:  “Er zijn heel veel goede ideeën over hoe je kunt versnellen. Zorg voor gemixte teams, geef teamleden autonomie en vertrouwen en zorg dat ze de juiste vaardigheden hebben of kunnen leren.’

Sanna Elsendoorn, regionaal programmamanager Midden-Brabant leidde de gesprekken over ‘Hoe krijgen we de kudde mee’ en Wat heb jij dan nodig om mee te gaan in de verandering. Antwoorden die ze daarop kreeg: ‘Een helder doel, lef en ruimte en een cultuur waarin fouten maken mag’, vertelde één van de deelnemers.

Tijdens de lunch hebben velen de inspiratiemarkt met zorginnovaties bezocht.

workshop

Grensverleggend gedrag

Tijdens het middagprogramma deelde dagvoorzitter, Renske de Ruiter, met ons hoe zij Anders Werken als verpleegkundige ervaart. Ze benadrukte de noodzaak van verandering en hoe leidinggevenden een cruciale rol spelen in het stimuleren van grensverleggend gedrag bij zorgmedewerkers: ‘Laten we samen de status quo uitdagen! Stel ons kritische vragen en ga de dialoog aan. Op die manier kunnen we beter laten zien wat we echt kunnen vanuit de werkvloer.’ Daarnaast kan echte verandering ook vanuit de werkvloer komen benadrukt de Ruiter: ‘Er zijn daar veel goede ideeën. Laten we samen rebelleren!’

Workshops

De rest van de middag stond in het teken van workshops. De bezoekers konden ter plekke kiezen uit een gevarieerd aanbod dat aansloot op de obstakels die in de ochtend besproken waren. Zo waren er workshops over verschillende type zorgmedewerkers, financiering, waardebepaling van zorgtechnologieën en organization readiness level. Sacha benadrukte ook het belang van de workshops: ‘Ik heb heel veel geleerd over de sessie van financiering van zorgtechnologie. Het is zo complex, echt een taai onderwerp. Maar zo belangrijk om goed te begrijpen.’

Kortom, een geslaagde dag. Op naar volgend jaar, met de wens om nog meer verrassingen en inspiratie te ervaren!