Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Financieren Nieuws leestijd 1 min

SER pleit voor betere arbeidsvoorwaarden in de zorg

Reactie ActiZ op advies 'Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk'

Link gekopieerd naar klembord

SER pleit voor betere arbeidsvoorwaarden in de zorg keyvisual

Chantal Beks, bestuurder De Wever

De arbeidsvoorwaarden in de zorg moeten meer kunnen concurreren met andere sectoren. Dat constateert de Sociaal-Economische Raad (SER) in het rapport ‘Waardevol werk. Publieke dienstverlening onder druk’, dat vorige week verscheen. In het advies constateert de SER dat wet- en regelgeving te complex is geworden en dat maakt de uitvoering arbeidsintensief. Het belangrijke adviesorgaan van de overheid vindt net als ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, dat de zorg meer concurrerende arbeidsvoorwaarden nodig heeft en meer duidelijkheid en continuïteit in beleid en financiering.

‘Alle seinen staan op rood’, stelt Chantal Beks, woordvoerder van de ActiZ themacommissie Arbeid en bestuurder van zorgorganisatie De Wever. ‘De vergrijzing raakt iedereen en de ouderenzorg in het bijzonder. Het kabinet moet dan ook alles op alles zetten om werkgevers te ondersteunen het werken in de zorg zo aantrekkelijk en makkelijk mogelijk te maken. We doen als sector veel zelf, maar hebben voor het kabinet twee wensen: minder regeldruk en meer loonruimte.’

Vergrijzing

Met de ouder wordende bevolking neemt ook het aantal 85plussers toe. Tot 2035 gaat hun aantal naar verwachting bijna verdubbelen, van bijna 390 duizend in 2021 tot ruim 713 duizend. Daarna stijgt het door naar meer dan één miljoen in 2050 (bron: CBS)

Volgens de laatste prognose van ABF Research stijgt het personeelstekort in de zorg in 2031 naar 135.000 mensen. De grootste tekorten ontstaan in de ouderenzorg, door de grote groei van de vraag naar ouderenzorg en de pensionering van zorgmedewerkers. Met name de vraag naar verzorgenden en verpleegkundigen met een mbo-opleiding stijgt.

Werken vanuit vertrouwen

‘We blijven zeker de komende 30 jaar te maken hebben met een grotere vraag naar ouderenzorg dan er aanbod is’, stelt Chantal Beks, gesteund door de conclusies in het SER-rapport. ‘We hebben als ActiZ zelf laten uitrekenen dat het aanpakken van administratieve lasten de grootste impact heeft op het creëren van meer werkuren voor zorgmedewerkers. Om nog maar te zwijgen van het effect ervan voor het vergroten van het werkplezier’, lacht Beks. ‘We willen graag meer kunnen werken vanuit vertrouwen van financiers en toezichthouders, in plaats vanuit wantrouwen.’

Voor het kabinet hebben we twee wensen: minder regeldruk en meer loonruimte!

Chantal Beks \

ActiZ themacommissie Arbeid

Anders werken

We moeten volgens Beks realistisch zijn: ‘De toekomst van de ouderenzorg gaat over verdeling van schaarste. Hoe zorgen we met de medewerkers die er zijn, dat de meest kwetsbare mensen passende zorg en ondersteuning krijgen? Daarop zijn de inspanningen gericht die ActiZ doet binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).’ De branchevereniging strijdt ervoor om niet alleen (meer uren) werken aantrekkelijker te maken, maar werkt ook samen met de vakbonden en beroepsverenigingen aan het anders organiseren van het werk.

Trots

‘Dat werkt’, stelt Beks. ‘De tevredenheid onder medewerkers in de sector is groot, de instroom in de vvt is groter dan de uitstroom en de arbeidsmarktcijfers vanuit AZW Statline zijn duidelijk: 87% van de nieuwkomers blijft werken in de sector. Maar dat maakt niet dat we achterover kunnen leunen. Integendeel. En juist daarbij hebben we de steun van het Rijk nodig om concurrerende lonen te kunnen bieden en minder regeldruk te creëren.’   

Meer weten?

Door de arbeidsmarktkrapte komt de uitvoering van publieke taken zoals onder meer de zorg in de knel, constateert de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies over de publieke sectoren in Nederland. Concurrerende arbeidsvoorwaarden zijn volgens het adviesorgaan nodig, en meer duidelijkheid en continuïteit in beleid en financiering.

Er komen bijna 50 miljoen zorguren bij wanneer administratieve lasten voor zorgmedewerkers verminderen. Dat blijkt uit een groot onderzoek dat ActiZ liet uitvoeren. De branchevereniging onderzocht mogelijkheden om de arbeidsmarkt in de zorg te verruimen. Hieruit bleek dat het verminderen van administratieve lasten en het meer inzetten van technologie verreweg de meeste impact hebben.