Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Innoveren Nieuws leestijd 1 min

Reactie ActiZ op discussienota Zorg voor de Toekomst

Link gekopieerd naar klembord

Reactie ActiZ op discussienota Zorg voor de Toekomst keyvisual

Zorgrobot

Een toenemend aantal ouderen dat zorg nodig heeft, mantelzorgers die ook vergrijzen en een arbeidsmarkt waarvan de grenzen in zicht lijken te zijn. Het zijn deze omstandigheden die maken dat het belangrijk is om de zorg voor ouderen te vernieuwen. ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties deelde haar visie op de discussienota Zorg van de Toekomst van het ministerie van VWS.

In de discussienota Zorg van de Toekomst biedt het ministerie van VWS een overzicht van beleidsopties om de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Wat ActiZ betreft ligt de nadruk in de opties te veel op beheersing van de kosten. ‘Het stuk gaat voor over systemen en  beperkt over de maatschappelijke uitdaging waar we voor staan.’ Volgens ActiZ moet de zorg van de toekomst gaan over eigen regie en verantwoordelijkheid van de mens zelf en zijn netwerk, waarbij de hele samenleving (alle generaties, publieke en private sector) een rol heeft.

Vijf pijlers voor zorg voor ouderen

De houdbaarheid van de zorg voor ouderen is over de datum. We zullen de zorg voor ouderen samen opnieuw moeten uitvinden. En om te komen tot een toekomstbestendige zorg zijn er volgens ActiZ vijf pijlers nodig onder nieuw beleid. In haar reactie op de discussienota herhaalt ActiZ de vijf pijlers die een stevig fundament moeten vormen om te kunnen bouwen aan vernieuwing van de zorg voor ouderen:

  1. De verwachtingen en opvattingen over ouderenzorg moeten worden bijgesteld. Er moet een maatschappelijk debat plaatsvinden over de zorg voor ouderen. Hoe kan de zorg voor ouderen wél vorm krijgen, welke afspraken over kwaliteit van professionele zorg passen daarbij en hoe krijgen we dat samen voor elkaar?
  2. Een zorgstelsel dat de juiste zorg op de juiste plek faciliteert en preventie stimuleert. Samenwerking en afstemming in de regio waar het moet en diversiteit waar het kan. En preventie, het voorkómen van intensievere zorg en de samenwerking die daarvoor nodig is moet lonen.  
  3. Passende woonvormen voor ouderen moeten sneller beschikbaar komen. Voldoende woonvormen waar ouderen zelfstandig  kunnen wonen, maar ook combinaties van wonen en zorg, al dan niet in combinatie met andere leeftijdsgroepen. Evenals uitbreiding van het aantal verpleeghuisplekken.
  4. Een digitale omgeving waarin gegevens gedeeld en uitgewisseld kunnen worden en technologische innovatie vanzelfsprekend is. Dit vraagt om duidelijke sturing en standaardisering. Digitalisering vergemakkelijkt en ondersteunt zelfredzaamheid, eigen regie en gemak van mensen en ondersteunt zorgmedewerkers.  
  5. Ruim baan voor werken in de zorg voor ouderen. Naast voortdurende inzet en randvoorwaarden om goed werkgever te zijn, is het opleidingsklimaat cruciaal. Niet alleen voor beroepsopleidingen, maar vooral ook voor het leren in de praktijk. Waarbij het uiteindelijk gaat om ‘aantoonbaar bekwaam’ en dus ‘bevoegd’.

Vind hieronder de volledige reactie van ActiZ op de discussienota van het ministerie van VWS.