Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Publicatie

Publieksrapportage capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg 2020

De komende 5 jaar komen er ongeveer 14.000 verpleeghuisplekken bij in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek onder leden van ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties. Daarmee is er voor het eerst een landelijk beeld van de ontwikkeling van verpleeghuiscapaciteit. ActiZ maakt zich echter grote zorgen, de uitbreiding is onvoldoende om de toenemende vraag naar verpleeghuiszorg de aankomende jaren op te vangen. Eind 2019 berekende TNO dat er als gevolg van de vergrijzing minstens twee keer zo veel capaciteit nodig is.

Concrete bouwplannen

Vooral voor de periode 2021-2023 heeft een ruime meerderheid van de onderzochte verpleeghuisorganisaties concrete bouwplannen. Twee derde van de respondenten verwacht de komende vijf jaar groei van capaciteit. In de hele verpleeghuissector betekent dit ongeveer 14.000 extra verpleeghuisplekken met verblijf en 8.000 extra verpleeghuisplekken zonder verblijf. Voorzitter van de ActiZ kerngroep Wonen en Zorg, Mireille de Wee: ‘Dit is mooi, maar niet voldoende om aan de groeiende vraag te kunnen blijven voldoen. Er zijn nu ruim 20.000 wachtenden voor een verpleeghuisplek en dat aantal groeit elke maand.’

Arbeidsmarkt grootste belemmering voor uitbreiding

Veel zorgorganisaties geven aan wel meer capaciteit te willen creëren, maar belemmeringen te ervaren. Voorbeelden zijn onzekerheid over de toekomstige bekostiging van verpleeghuiszorg, te weinig mogelijkheden om te investeren en geen geschikte locaties. Maar als grootste belemmering wordt gewezen op de tekorten op de arbeidsmarkt. Om in de toekomst zorg te kunnen bieden aan het toenemend aantal ouderen zou het aantal ouderenzorgbanen ook ongeveer moeten verdubbelen in de komende twintig jaar.’

Acties en voorwaarden

Wat per regio nodig is aan wonen en zorg verschilt enorm. Zorgkantoren kunnen daar een grotere rol in spelen volgens de deelnemers aan het onderzoek. Zorgorganisaties werken daar graag aan mee. Wat betreft de arbeidsmarkt stelt De Wee dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid en de sector is om concrete plannen te maken om het arbeidstekort in de verpleeghuiszorg aan te pakken.

Dit betekent volgens ActiZ onder meer investeren in passende woonvormen waar ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Meer technologie in huis en slimme combinaties tussen professionele zorg en informele zorg thuis, zodat ouderen minder vaak een beroep hoeven te doen op verpleeghuiszorg. ‘De coronacrisis laat zien dat we als samenleving goed in staat zijn om meer naar elkaar om te zien. Het is mooi als we dat vasthouden’, aldus Mireille de Wee. ‘Ook blijken we digitalisering snel te kunnen omarmen. Dit kan goed helpen bij het vinden van antwoorden op de zorgvragen van morgen.’

Onderzoek voor uitbraak Covid-19

Het onderzoek dat ActiZ heeft laten doen heeft plaats gevonden voor de uitbraak van Covid-19. De effecten en gevolgen daarvan zijn niet opgenomen in deze publicatie. ActiZ vertegenwoordigt zo’n 95% van alle verpleeghuisorganisaties in Nederland een deed begin 2020 onderzoek naar de te verwachten toename aan verpleeghuisplekken. 42% van de ActiZ-leden (163 zorgorganisaties) vulden de vragenlijst in, zodat het onderzoek een breed landelijke beeld biedt.