Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Publicatie

Infographic regionale coördinatiefuncties

De regionale coördinatiefuncties ouderenzorg vervullen een belangrijke rol in de zorg voor kwetsbare ouderen. Deze regionale punten coördineren kortdurende ouderenzorg – bijvoorbeeld eerstelijnsverblijf of acute thuiszorg – als een cliënt tijdelijk niet zelfstandig thuis kan wonen. De coördinatiefunctie helpt andere vormen van zorg te ontlasten, bijvoorbeeld die van de huisarts en de huisartsenposten. De functie is onmisbaar om organisaties in de spoedketen te ondersteunen bij triage en om inzicht te geven in beschikbare bedden.

Regionale coördinatiefuncties zorgen ervoor dat: 

  • Passende zorg wordt ingezet.
  • Onnodige handelingen en verplaatsingen worden voorkomen.
  • Zorgverleners niet eindeloos hoeven te zoeken naar vervolgzorg.

In deze infographic treft u een actueel overzicht van alle regionale coördinatiefuncties per ROAZ-regio (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Deze tool is bedoeld voor zorgverleners en verwijzers. Het biedt een overzicht van regionale coördinatiefuncties en contractgegevens in de regio.