Visie en missie

ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. Onze leden zijn heel divers; in omvang en dienstverlening. Met zo’n 380.000 medewerkers bieden zij zorg en ondersteuning aan circa 2 miljoen cliënten. Met elkaar voelen wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg dichtbij, professioneel, betaalbaar en toegankelijk te houden. En daarmee bij te dragen aan het welbevinden van mensen. Het uitgangspunt daarbij is dat mensen zoveel mogelijk regie houden over het leven dat zij willen leiden.

Wat ons drijft: onze missie

Onze leden zijn met hun medewerkers dagelijks actief om de zorg en ondersteuning voor ouderen, (chronisch) zieken en jeugd in een dynamische samenleving duurzaam te realiseren. Als branchevereniging behartigen wij de belangen van onze leden. Wij zijn de verbindende schakel tussen onze leden, de politiek, stakeholders en de samenleving. Met elkaar dragen wij bij aan het welbevinden van mensen.

Onze visie

ActiZ is ontstaan uit de samenwerking tussen de brancheverenigingen voor verpleeg-en verzorgingshuizen en de thuiszorg. De maatschappelijke kijk op de zorg voor ouderen, chronisch zieken en jeugd verandert langzaam maar zeker. Onze visie Naar autonomie, verbondenheid en een gezond leven zet in 2010 een nieuwe toon: de cliënt wordt weer ‘eigenaar’ van zijn eigen leven en ‘zorgen voor’ wordt ‘zorgen dat’.

We zijn onderweg naar een toekomst waarin technologische innovaties veel effect gaan hebben op onze kijk op gezondheid, zorg, arbeid, wonen en leven. 2025 is onze nieuwe stip op de horizon, verwoord in onze ambitie Zorg van morgen en Zorg voor jeugd.

Zorgorganisaties zijn ondersteunend aan de cliënt en de professional. De cliënt bepaalt zelf, eventueel samen met zijn sociale netwerk, hoe hij woont en waar hij zijn professionele zorg en ondersteuning inkoopt. Dit geldt voor alle cliënten, variërend van de vitale cliënt tot de zeer kwetsbare cliënt. De cliënt overlegt samen met de zorgprofessional welke professionele hulp en ondersteuning het beste past.

Zorgorganisaties spelen met een passend zorgaanbod in op de diversiteit van vragen van cliënten en dragen zo bij aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Daarbij maken zij, maar ook de cliënt, gebruik van nieuwe technologieën. De rol van de zorgprofessional verandert en de zorgorganisatie biedt ruimte, scholing en ondersteuning aan de professional om passende zorg te kunnen bieden en zich te ontwikkelen. De diversiteit aan organisatievormen is groot, onder meer omdat professionals op andere en meer flexibele manieren gaan (samen)werken.