Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Innoveren Werken Wonen Nieuws leestijd 1 min

Oproep ActiZ: ouderenzorg in top 3 van politieke agenda

ActiZ verstuurt paper naar Tweede Kamerleden ter voorbereiding op verkiezingen

Link gekopieerd naar klembord

Oproep ActiZ: ouderenzorg in top 3 van politieke agenda keyvisual

plenaire zaal Tweede Kamer

De zorg voor ouderen moet de komende jaren fundamenteel veranderen. Dat stelt ActiZ in een paper dat de branchevereniging van zorgorganisaties afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. De politiek wacht volgens ActiZ te lang met het maken van fundamentele keuzes om de zorg voor ouderen toekomstbestendig te maken. In het paper staan daarom vijf punten die iedere politieke in hun verkiezingsprogramma zou moeten opnemen. ‘Ouderenzorg moet de komende verkiezingen hoog op de agenda staan’.

De vergrijzende samenleving is, net als het klimaat of de woningbouw, één van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken, stelt ActiZ in het paper dat zij deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Nederland zit in de grootste vergrijzingsgolf ooit. Nu al staan er meer dan 20.000 ouderen op de wachtlijst voor een verpleeghuisplek en op termijn verdubbelt het aantal ouderen, zonder dat de beroepsbevolking meegroeit. Dat maakt dat de zorg onhoudbaar is.

Vijf punten voor iedere politieke partij  

‘Zorgorganisaties nemen zelf ook hun verantwoordelijkheid, maar we kunnen het niet alleen’, schrijft ActiZ in hun paper. De politiek moet volgens de branchevereniging investeren in preventie en keuzes maken over welke zorg in de toekomst nog wel en niet geleverd kan worden. In het paper staan vijf concrete punten die politieke partijen kunnen opnemen in hun verkiezingsprogramma:

 

  1. Beloon zorgmedewerkers Meer salaris en vertrouwen, minder bureaucratie

  2. Nu bouwen voor ouderen Nieuwe geschikte woningen én plek in het verpleeghuis voor de meest kwetsbaren

  3. Beperk de concurrentie in de eerste lijn Samenwerking, herkenbaarheid en beschikbaarheid van zorg in de wijk

  4. Geen bezuinigingen zonder keuzes in de ouderenzorg Heldere afspraken over welke zorg waar en aan wie geleverd kan worden

  5. Pak regie op gegevensuitwisseling en digitalisering Een goede en veilige digitale zorginfrastructuur

Controversieel verklaren

Daarnaast roept ActiZ nadrukkelijk op om de veranderingen die zijn ingezet door verschillende akkoorden zoals het IZA en WOZO, doorgang te laten vinden. ‘De ouderenzorg raakt vele vraagstukken, zoals wonen, werken, samenwerken en passende zorg. We moeten met elkaar, politiek en samenleving, blijven investeren in een toekomstbestendige ouderenzorg. En dat vraagt nu om politieke daadkracht en lef. Stilstand is onverantwoord’, aldus ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken.