Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Ook MBO opleidingsniveau 2 aan de slag in de zorg bij mensen thuis

‘We zijn een team, we doen de wijkverpleging met elkaar’

Link gekopieerd naar klembord

Ook MBO opleidingsniveau 2 aan de slag in de zorg bij mensen thuis keyvisual

wijkverpleegkundige Anneleen van Osta en helpende Bea Hermsen

Ze heeft zeventien jaar horeca-ervaring, had zelfs een eigen zaak, maar bij Bea Hermsen klopte het hart harder voor de zorg bij mensen thuis. ‘Het is mooi om mensen te helpen. En thuis zijn mensen zichzelf, ze zijn er vrijer dan mensen die in een ziekenhuis of verpleeghuis verblijven.’ Hermsen volgde via Thuiszorg West-Brabant (TWB) de opleiding MBO Zorg en Welzijn niveau 2 en werkt nu in het wijkverpleegkundig team.

Anneleen van Osta is wijkverpleegkundige. Ze werkt al 13 jaar bij TWB waarvan ruim 5 jaar als verpleegkundige. ‘Ik weet niet anders dan dat we de wijkverpleging in onze teams bij TWB samen doen: helpenden, verzorgenden-IG’s en verpleegkundigen. Het werk van de verpleegkundige of de helpende verschilt wel’, zo legt Anneleen uit, ‘maar we vullen elkaar als team goed aan.’

Werken in een team

Thuiszorg West-Brabant werkt met wijkverpleegkundige teams die zijn samengesteld uit medewerkers met verschillende opleidingsniveaus. Wanneer bij TWB iemand wijkverpleging krijgt, is de wijkverpleegkundige degene die de eerste twee weken zorg verleent. Osta: ’Als verpleegkundige inventariseer ik samen met de cliënt wat iemand zelf kan, wat met een hulpmiddel mogelijk is, hoe iemands netwerk kan helpen en indiceer ik hoeveel zorg er uiteindelijk nodig is. Dat leggen we vast in een zorgplan.’

We vullen elkaar als team goed aan

Anneleen van Osta \

wijkverpleegkundige

‘En dan kom ik’, zegt Bea. ‘Als helpende help ik mensen, meestal oudere cliënten, bij zijn of haar persoonlijke verzorging’, legt Hermsen uit. Ik heb ook wel als hulp bij het huishouden gewerkt. Dan zorg je voor iemands woning, nu help ik echt de persoon. En dat spreekt me aan.’ Het was een kans voor Hermsen om met de opleiding te kunnen starten en zo echt in de zorg voor mensen aan de slag te kunnen. ‘Het maakte de drempel een stuk lager om in de zorg te werken.’

Aanvullend

‘We hebben vertrouwen in elkaar’, vult Van Osta aan. ‘Iemands opleidingsniveau zegt echt niet alles. Bea heeft bijvoorbeeld heel andere gesprekken met cliënten dan wanneer ik als verpleegkundige langskom bij iemand om het zorgplan te bespreken. Door de vertrouwensband die ze opbouwt met cliënten is ze echt de oren en ogen voor de rest van het team.’

Bij de dagelijkse zorg merken cliënten het in principe niet wat het opleidingsniveau is van degene die hen helpt. ‘Als ik gewoon een route loop, stel ik mezelf niet altijd voor als verpleegkundige’, zo geeft Anneleen van Osta aan. ‘Dat hoeft dan ook niet. Dat doe ik wel als ik kom vanwege een indicatie of het bespreken van iemands zorgplan.’

Achterwacht

‘Het werkt omdat we de wijkverpleging als team met elkaar organiseren. We vertrouwen op elkaar en elkaars kennis’, stelt Van Osta. ‘En ik weet dat ik altijd bij een collega, een verzorgende IG of verpleegkundige terecht kan als ik een vraag heb’, zo vult Hermsen aan. ‘Er is altijd iemand bereikbaar om mee te kunnen overleggen. Ook schakel ik de verpleegkundige in als het zorgplan aangepast moet worden. Bijvoorbeeld laatst was er een mevrouw die een staaroperatie kreeg, dan signaleer ik wanneer dat is en geef ik aan dat we de weken erna misschien even wat meer aandacht moeten geven aan die cliënt. De verpleegkundige neemt dat dan op met de cliënt en past het zorgplan aan.’   

Handreiking

De inzet van zorgmedewerkers met de achtergrond Zorg en Welzijn niveau 2 is belangrijk. Niet alleen biedt het meer mensen perspectief om als zorgprofessional in de wijk aan de slag te kunnen, ook kunnen er dan meer mensen zorg thuis krijgen. 

Vanuit de Wet BIG, de Zorgverzekeringswet of de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is er geen belemmering om zorgmedewerkers met opleidingsniveau 2 in de wijkverpleging te laten werken. Dat constateerden de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging (ActiZ, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland, V&VN, Patiëntenfederatie Nederland, ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten) in 2022. En ook het toezichtskader van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd belemmert de inzet niet. De zorgaanbieder is eindverantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige zorgverlening conform de Wkkgz. De zorgaanbieder is ook verantwoordelijk voor een goede deskundigheidsmix van personeel die past bij de zorgvragen van cliënten.

Om een verantwoorde afweging te maken of de inzet van zorgmedewerkers met opleidingsniveau 2 mogelijk is, heeft ActiZ de ‘Handreiking inzet deskundigheidsniveau 2 in de wijkverpleging’ ontwikkeld. Download de handreiking hieronder.

Opleidingsniveau 2 in de wijk

In de teams die bij Thuiszorg West-Brabant langs de cliënten gaan zitten mensen met verschillende achtergronden en opleidingsniveaus. Of je nu bent opgeleid als verzorgende-IG, als helpende Zorg en Welzijn niveau 2 of als verpleegkundige, allen dragen bij aan de zorg voor cliënten thuis.

Zien wat een helpende in de wijk doet? Bekijk het filmpje dat TWB erover maakte.