Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Onze missie

Over waar we voor staan en waar we voor gaan: de weg naar een zorgzame samenleving en de maatschappelijke rol van onze branche.

Waar we voor staan

De zorg voor ouderen gaat fundamenteel veranderen de komende jaren. Het aantal 65-plussers stijgt de komende twintig jaar met meer dan de helft tot bijna vijf miljoen. Het aantal 90-plussers stijgt zelfs met 200 procent. Dit heeft grote gevolgen.

ActiZ werkt in deze uitdagende tijd aan het mogelijk maken van goede zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, nu en in de toekomst. Zorg die betaalbaar en toegankelijk is en blijft voor iedereen. 

Volgens ActiZ verdient de fundamentele verandering van de zorg voor ouderen een brede, maatschappelijke aanpak. De toekomst van ouder worden is volgens ActiZ, net als het klimaat, een maatschappelijk vraagstuk dat voor iedere Nederlander, jong en oud, van levensbelang is.

Waar we voor gaan

ActiZ heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de organisatie van de zorg voor ouderen en chronisch zieken toekomstbestendig te maken. Dat betekent: bureaucratie verminderen, personeelstekort terugdringen, innovatie van de sector aanjagen en het vakmanschap van zorgprofessionals faciliteren en beschermen. Knel- en verbeterpunten op bovenstaande thema’s worden door ActiZ vroegtijdig gesignaleerd, op de politiek-bestuurlijke agenda gezet en geagendeerd in de publieke opinie.

Ieder mens is uniek. We vinden dan ook dat iedere cliënt recht heeft op persoonsgerichte zorg of ondersteuning, met oprechte aandacht voor zijn of haar welbevinden. De kwaliteit van de zorg in Nederland is uitzonderlijk hoog. Dit willen we graag zo houden. Maar demografische ontwikkelingen in combinatie met een exploderend personeelstekort en een voortdurend groeiende zorgzwaarte dwingen de samenleving tot nieuwe, fundamentele keuzes over hoe we de zorg voor ouderen en chronisch zieke mensen willen inrichten. Niets doen is geen optie. Uitstellen kan niet. De zorg moet verder innoveren en de samenleving zal zelf zorgzamer moeten worden. Zorgorganisaties hebben hierin een voortrekkersrol.

Onze thema's

ActiZ werkt binnen onderstaande thema's aan de toekomst van de ouderenzorg. 

Thema's

Financieren

Alles over de financiën en bedrijfsvoering binnen de zorg, zoals tarieven en zorgverkoop

financieren

Innoveren

Alles over het digitaliseren van de zorg, technologische toepassingen en vernieuwende samenwerkingen

innoveren

Werken

Alles over werken en leren in de zorg voor ouderen en chronisch zieken

Werken

Wonen

Alles over verpleeghuiszorg, langer thuis en woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis

Wonen