Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

Landelijke samenwerking Richtlijnen Infectiepreventie gestart

Terugblik van symposium ‘Infectiepreventie in het nieuwe normaal’

Link gekopieerd naar klembord

Landelijke samenwerking Richtlijnen Infectiepreventie gestart keyvisual

symposium foto

Met het symposium 'Infectiepreventie in het nieuwe normaal' is op 7 oktober het officiële startschot gegeven voor het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI). Zorgprofessionals uit de medisch-specialistische zorg, langdurige zorg en publieke gezondheidszorg gaan de komende vijf jaar samen deze richtlijnen ontwikkelen.

Demissionair minister Hugo de Jonge opende het symposium met een videoboodschap: ‘Infectiepreventie staat na 1,5 jaar corona in het brandpunt van de belangstelling. Richtlijnen zijn aan herziening toe en u pakt dat als zorgpartijen met elkaar op. Het belang van uw werk is groot, het gaat om de gezondheid van ons allemaal.’

Aftrap door Van Dissel en Voss

Hoogleraar Infectiepreventie Andreas Voss gaf samen met Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM de aftrap van het symposium. Vertegenwoordigers vanuit de drie zorgdomeinen (medisch-specialistische zorg, langdurige zorg en publieke gezondheidszorg) lieten vervolgens zien welke rol infectiepreventie daar speelt. Van Dissel: ‘We zijn blij met de grote opkomst vandaag. Het laat zien hoezeer dit onderwerp leeft. Een goede manier van werken en preventief infectiebeleid draagt bij aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg.’

Andreas Voss nam de aanwezigen mee in de plannen van het SRI (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie): ‘Door als zorgdomeinen samen te werken willen we betere richtlijnen maken: begrijpelijk, uitvoerbaar en met breed draagvlak. We staan in de startblokken, maar het SRI kan dit niet alleen. Daarbij hebben we de expertise nodig van zorgprofessionals. Wil je hieraan een bijdrage leveren door te participeren in een werkgroep? Neem dan vooral contact met ons op.

Over het SRI

Binnen het SRI werken acht organisatie samen: Federatie Medisch Specialisten, Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zorgthuisnl en ActiZ. 

ActiZ en infectiepreventie

ActiZ is blij met deze samenwerking, omdat goed beleid omtrent infectiepreventie en hygiëne in verpleeghuiszorg belangrijk is. Het heeft continu aandacht nodig.

In eerste instantie zullen de bestaande richtlijnen van de voormalige Werkgroep Infectiepreventie (WIP) worden herzien. Daarna volgen nieuwe richtlijnen. In 2021 starten acht werkgroepen met herzien van richtlijnen, bijvoorbeeld over handhygiëne, resistente bacteriën (MRSA, BMRO) en persoonlijke beschermingsmiddelen. De richtlijnen worden gepubliceerd op de website van het SRI. De richtlijnen over medisch-specialistische zorg worden ook gepubliceerd in de Richtlijnendatabase.

Programma terugkijken?

Deel 1

Deel 2

Opening Hugo de Jonge

Mijn ActiZ

Meer weten over Infectiepreventie? (alleen toegankelijk voor leden)

Bekijk het thema Infectiepreventie in de Kennisbank.