Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Collectie

Kwaliteit

Scroll naar beneden
key

De eisen van de maatschappij aan de kwaliteit van de zorg voor ouderen en chronisch zieken is hoog. Dat is terecht: mensen moeten kunnen rekenen op goede zorg. Het is echter belangrijk dat die eisen niet vertaald worden in ‘afvinklijstjes’ en een overdaad aan regels.

Naar georganiseerd vertrouwen

Kwaliteitseisen kunnen complex zijn en leiden tot meer bureaucratie. De administratieve lastendruk is onze sector is te hoog, meent ActiZ. Dit leidt tot onevenredig veel werkdruk voor zorgprofessionals. Hun werk moet zo makkelijk mogelijk worden gemaakt. Er moet ruimte zijn voor hun vakmanschap, voor het zorgen voor een ander vanuit roeping en compassie.

Verantwoording over de kwaliteit van zorg kan op verschillende manieren met het oog op voortdurende verbetering van kwaliteit. Het uitgangspunt voor het verlenen van zorg moet het vertrouwen in professionals zijn in plaats van het huidige georganiseerde wantrouwen. Voor het werken aan kwaliteit biedt ActiZ verschillende handreikingen en middelen.