Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Innoveren Nieuws leestijd 1 min

Kuipers: 'Zorgcoördinatie moet een belangrijke bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van acute zorg'

Adviesrapport 'landelijke inrichting zorgcoördinatie' aangeboden aan de minister

Link gekopieerd naar klembord

Kuipers: 'Zorgcoördinatie moet een belangrijke bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van acute zorg' keyvisual

verpleegkundige

Om de toenemende druk op de acute zorg het hoofd te bieden, is het essentieel dat niet-levensbedreigende zorgvragen domeinoverstijgend en regionaal worden georganiseerd. Dat staat in het adviesrapport ‘landelijke inrichting zorgcoördinatie’ dat ActiZ, Ambulancezorg Nederland (AZN), InEen, Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op 28 maart hebben aangeboden aan minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In het rapport beschrijven de partijen welke randvoorwaarden er nodig zijn om te komen tot een toekomstbestendige landelijke inrichting van de acute zorg.

De vraag naar acute zorg stijgt en wordt steeds complexer, terwijl het aanbod achter blijft vanwege personeelskrapte. Zorgcoördinatie wordt door zorgaanbieders gezien als één van de oplossingen om de toenemende druk op de acute zorg het hoofd te bieden. In zorgcoördinatievoorzieningen organiseren en coördineren verschillende regionale zorgaanbieders, zoals de huisarts, huisartsenspoedpost, ambulancezorg, wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg, samen alle niet-levensbedreigende acute zorgvragen. Hierdoor krijgen patiënten sneller de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op de juiste plek en worden schaarse zorgverleners efficiënter en effectiever ingezet.

Hoge ambitie en urgentie

Minister Kuipers van VWS heeft het rapport op 28 maart 2023 in ontvangst genomen en heeft zijn eerste reactie op het rapport gedeeld met de Tweede Kamer. De minister geeft in zijn brief aan blij te zijn met het ambitieniveau en de urgentie van het rapport. Volgens Kuipers moet zorgcoördinatie een belangrijke bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van acute zorg. De minister geeft aan voor het meireces van de Tweed Kamer te komen met een concreet totaalbeeld van zorgcoördinatie.   

Breed draagvlak

ActiZ, InEen, AZN, LNAZ en ZN hebben, in opdracht van minister Kuipers, een adviesrapport opgesteld met randvoorwaarden die nodig zijn om zorgcoördinatie te realiseren. De Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse GGZ en Patiëntenfederatie Nederland hebben het rapport medeondertekend en aangeboden. De Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onderschrijven de richting van het advies en scharen zich achter de conclusies en aanbevelingen. In totaal zijn er 25 zorgpartijen betrokken geweest bij de totstandkoming van het advies.