Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Koning en minister bekijken samenwerking acute zorg

Ouderenzorg cruciaal bij organisatie acute zorg

Link gekopieerd naar klembord

Koning en minister bekijken samenwerking acute zorg keyvisual

De Koning en minister Kuipers spreken met medewerkers ZCC over hoe met meetapparatuur en een app patiënten thuis gemonitord kunnen worden

Koninklijk bezoek in Zeist afgelopen week. Koning Willem-Alexander en minister Kuipers van VWS namen afgelopen week een kijkje bij de pilot van het Zorg Coördinatiecentrum Midden-Nederland. Niet naar het ziekenhuis, maar naar een eerstelijnsverblijf als het thuis even niet meer gaat. Niet naar de Spoedeisende Hulppost voor een losgeschoten katheter, maar de nacht-wijkverpleging die langskomt. Het zijn voorbeelden hoe de zorg beter en efficiënter georganiseerd kan worden. Namens ActiZ was zorgbestuurder Jolanda Buwalda (voorzitter Raad van Bestuur zorgorganisatie Omring) bij het bezoek.

ActiZ werkt samen met andere partijen aan een advies aan de minister over zorgcoördinatie, een gezamenlijke voorziening voor acute zorgvragen. ‘Acute zorg organiseren kan niet zonder de ouderenzorg daarbij te betrekken’, zo stelt Jolanda Buwalda, tevens voorzitter van de ActiZ kerngroep Revalidatie & Herstel. Ze sprak in Zeist ook met de Koning en minister Kuipers. ‘De vergrijzing laat nu al zien dat de meerderheid van patiënten in het ziekenhuis ouderen zijn. We hebben als ouderenzorg met wijkverpleging en revalidatie- en herstelzorg daarom veel te bieden als het gaat om het voorkomen van ziekenhuiszorg en het ontlasten van huisartsen.’

Passende zorg

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt over het toekomstbestendig maken van de zorg. Ook zijn er afspraken gemaakt om de samenwerking tussen het ziekenhuis en de eerstelijnszorg te verbeteren. Maar al eerder, in 2019 ontwikkelde de ActiZ kerngroep Revalidatie &Herstel de functies voor coördinatiepunten voor acute en subacute zorg. Die bevatten in elk geval de informatie of advies functie, triage, toeleiding naar de juiste zorg en monitoring. Daarnaast bleek tijdens corona ook capaciteitsmanagement en cliëntenlogistiek cruciaal om de schaarste aan zorg zo goed mogelijk te verdelen. In pilots worden de coördinatiepunten in praktijk gebracht.

Het Zorg Coördinatie Centrum (ZZC) Midden-Nederland is een vergevorderde pilot, waarbij er één centraal loket is gecreëerd voor alle acute zorgvragen uit de regio. In het ZCC werken alle ketenpartners samen om voor zo’n 1,3 miljoen inwoners de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional te organiseren. Waar mogelijk zitten de zorgprofessionals ook fysiek bij elkaar om de samenwerking te intensiveren, van elkaar te leren, processen te verbeteren en innovatie te stimuleren.

Onder de indruk

De Koning was onder de indruk van de samenwerking tussen zorgprofessionals. En ook minister Kuipers is blij met de pilot in Zeist: ‘Er zijn nu zo'n 10 zorgcoördinatiepilots en dit is een prachtige. We hebben afspraken gemaakt met alle partijen in de zorg dat we dergelijke centra nu om gaan bouwen tot een landelijk dekkend netwerk van regionale zorg coördinatiecentra.’

We hebben als ouderenzorg met wijkverpleging en revalidatie- en herstelzorg veel te bieden als het gaat om het voorkomen van ziekenhuiszorg en het ontlasten van huisartsen

Jolanda Buwalda \

voorzitter ActiZ kerngroep Revalidatie & Herstel

Samenwerking: beschikbaar en bereikbaar

‘De ervaringen in de pilots zoals in Zeist zijn hoopvol, maar we hebben nog niet direct een landelijk dekkend netwerk’, waarschuwt Jolanda Buwalda. ‘Revalidatie- en herstelgerichte zorg is als het ware het overstapstation in de zorgketen. Zonder deze hub ontspoort de zorg, maar vanuit de bekostiging en regelgeving is het in de wijkverpleging nu bijvoorbeeld nog niet toegestaan om andere dan je eigen cliënten te behandelen. En juist dat is het idee van ’s nachts multi-inzetbaar wilt zijn.

Ook het vrijhouden van (crisis)bedden om uitstroom vanuit het ziekenhuis of juist opname in het ziekenhuis te voorkomen is nog niet standaard geregeld of vergoed. Er is dus passende bekostiging is nodig. Daarnaast zien we in de pilots dat naast medische triage, ook verpleegkundige triage cruciaal is voor passende zorg.’ ActiZ wil nauwere samenwerking voor betere coördinatie van de zorgcapaciteit en slimme logistiek rond patiëntenzorg.

 

Beeld: © ANP Koen van Weel
De Koning en minister Kuipers (VWS) spreken met medewerkers van het ZCC over hoe ze met slimme meetapparatuur en een app met patiënten thuis kunnen zorgen voor goede monitoring op afstand.