Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Kabinet tornt aan bestuurlijke afspraken Wonen en Zorg

Link gekopieerd naar klembord

Kabinet tornt aan bestuurlijke afspraken Wonen en Zorg keyvisual

Wonen binnen koken

ActiZ maakt zich zorgen over de uitvoering van de bestuurlijke afspraken over wonen en zorg. In het regeerakkoord is opgenomen dat voor meer verpleeghuiszorg wordt uitgegaan van ‘scheiden wonen en zorg’. Dit zou betekenen dat er geen verpleeghuisplekken meer bij zouden komen, maar alleen verpleegzorg aan huis. Ook betekenen die plannen onzekerheid voor de financiering van de bouw van woonzorgvoorzieningen. De branchevereniging van zorgorganisaties roept het kabinet op zich te houden aan de gemaakte bestuurlijke afspraken.

Houd je aan de afspraken

In de bestuurlijke afspraken wonen en zorg die ActiZ in 2021 maakte met de ministeries van Binnenlandse Zaken en VWS en de koepelorganisaties VNG, Aedes en ZN is uitbreiding verpleeghuiscapaciteit afgesproken. Vastgelegd is dat er voor ouderen in 2026 25.000 extra verpleegzorgplekken zijn gerealiseerd en tussen 2026 en 2031 nog eens 25.000 extra verpleegzorgplekken. Deels met verpleeghuiscapaciteit en deels verpleegzorg op een plek waar mensen zelfstandig wonen. Op basis van deze afspraak zijn zorgorganisaties en zorgkantoren bezig om uitbreiding van verpleeghuiscapaciteit mogelijk te maken. Ook wordt er op tal van plekken gewerkt aan meer woonzorgvormen voor ouderen. Het is onbestaanbaar dat die plannen niet door zouden kunnen gaan. ActiZ roept het kabinet dan ook op zich te houden aan de gemaakte afspraken. Zorg dat de plannen door kunnen gaan en geef daarvoor (financiële) garanties.

Verpleegzorgplekken in de bestuurlijke afspraken Wonen en Zorg

In juni 2021 maakten de ministeries van Binnenlandse Zaken en VWS en gemeentekoepel VNG en brancheverenigingen Aedes, ZN en ActiZ bestuurlijke afspraken over Wonen en Zorg. Er zijn afspraken gemaakt over uitbreiding van de verpleegzorgcapaciteit. Aanleiding hiervoor is de sterke groei van het aantal ouderen dat passende huisvesting en zorg nodig zal hebben.

In 2026 moeten er 25.000 extra verpleegzorgplekken zijn gerealiseerd en tussen 2026 en 2031 nog eens 25.000 extra verpleegzorgplekken. Deels met extra plekken in een verpleeghuis en deels verpleegzorg op een plek waar mensen zelfstandig wonen. In totaal gaat het dus om 50.000 verpleegzorgplekken.

Daarnaast is in de bestuurlijke afspraken vastgelegd dat er nog eens 50.000 geclusterde woningen gebouwd gaan worden. Waarvan 34.000 door woningcorporaties.

Meer passende woonvormen voor ouderen

De Tweede Kamer organiseerde op 17 maart een rondetafelgesprek over wonen en zorg voor ouderen. ActiZ deelde hiervoor een position paper met Kamerleden waarin de branchevereniging haar bezorgdheid uitprak. Het is positief dat het kabinet inzet op meer en diverse woonvormen voor ouderen. In een vergrijzende samenleving is dat ook van het grootste belang. Passende huisvesting draagt er namelijk aan bij om (zware) zorg zoveel als mogelijk te voorkomen. Voor mensen met ernstige aandoeningen blijft volgens ActiZ daarnaast zorg vanuit een verpleeghuis noodzakelijk. Die plekken moeten er wel kunnen komen.  

Toekomstbestendig wonen en zorgen

Volgens ActiZ is wonen en zorg voor ouderen uiterst belangrijk. De zorg voor ouderen gaat fundamenteel veranderen. Het aantal 65-plussers stijgt de komende twintig jaar met meer dan de helft tot bijna vijf miljoen mensen. Het aantal 90-plussers stijgt zelfs met meer dan 150 procent. Dat betekent ook dat er fiks meer ouderen komen die intensieve zorg nodig zullen hebben, terwijl het aantal mensen die dat kan bieden beperkt is. Daarnaast neemt het aantal mantelzorgers af en is er een gebrek aan passende woonruimte. Dit heeft grote gevolgen voor de wijze waarop we de zorg organiseren. Om de zorg voor ouderen houdbaar te houden, zijn toekomstgerichte keuzes nodig. Het prioriteren van wonen en zorg voor ouderen is daarbij essentieel.

Lees er meer over in het position paper van ActiZ over wonen en zorg voor ouderen.