Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

5 vragen aan
Werken Financieren leestijd 1 min

Jolanda Buwalda: ‘Voor de acute zorg zijn alle partijen in de keten van belang’

ActiZ waardeert de aandacht voor het voorkomen van acute zorg, maar heeft wel enkele kritische opmerkingen.

Link gekopieerd naar klembord

Jolanda Buwalda: ‘Voor de acute zorg zijn alle partijen in de keten van belang’ keyvisual

Jolanda Buwalda

De discussie rond de toekomst van de acute zorg is laatste tijd weer een belangrijk thema geworden in het zorgveld. Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport heeft een houtskoolschets acute zorg gepresenteerd, waar via open consultatie op kon worden gereageerd. ActiZ waardeert de aandacht voor het voorkomen van acute zorg, maar heeft wel enkele kritische opmerkingen. ActiZ praat verder hierover met Jolanda Buwalda. Als voorzitter van de kerngroep revalidatie & herstel is ze medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van de reactie van ActiZ op de houtskoolschets.

Klik hier voor de houtskoolschets acute zorg van VWS en de reactie van ActiZ

1

Wat is de houtskoolschets acute zorg eigenlijk?

‘Om te beginnen is het natuurlijk goed dat de acute zorg de aandacht krijgt die het verdient in de houtskoolschets. De schets van VWS omschrijft een perspectief op een nieuwe inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap. De naam, houtskoolschets, laat eigenlijk al zien dat de inhoud van het document nog ter discussie staat. Het is niet in steen gebeiteld; de tekst kan nog worden aangepast. Elke belangstellende was daarom uitgenodigd om, via een internetconsultatie, te reageren op de schets van VWS. De reacties die hiermee werden opgehaald gaan samen met de houtskoolschets zelf naar de Tweede Kamer.’
2

ActiZ is uitgenodigd om te reageren op de schets, wat waren de belangrijkste punten van deze reactie?

‘Het belangrijkste punt in onze reactie is dat we het niet eens zijn met de gedachte dat er een geheel nieuwe richting moet komen voor het acute zorglandschap. Een nieuwe inrichting impliceert namelijk dat alle goede elementen van het systeem ook worden weggegooid. Wij zeggen daarom: bouw voort op wat er is en wat al werkt. Behoud en investeer bijvoorbeeld in de bestaande infrastructuur en nieuwe samenwerkingsverbanden. Daarnaast ligt de nadruk van het perspectief in de houtskoolschets te veel op de ziekenhuiszorg. Dat is echt te eenzijdig. Voor de acute zorg zijn alle partijen in de keten namelijk van belang. Denk aan zorg thuis, transmurale herstelzorg en de langdurige zorg: allemaal plekken waar acute zorg wordt verleend. We pleitte in onze reactie dan ook voor meer aandacht voor acute zorg buiten het ziekenhuis.’
3

Wat is er volgens jou nodig om de acute zorg beter te regelen?

‘Wat ons betreft moeten we doorgaan met het verbeteren van het huidige systeem. Dus niet helemaal opnieuw beginnen. Dat begint bij de erkenning van alle spelers in de acute zorg. Daarnaast zien we graag investeringen in de regionale samenwerking: Kijkend naar wat er al in de regio is en wat er nodig is. De huidige regionale infrastructuur is namelijk sterk, dat wordt nu nogmaals bewezen in de coronacrisis. We kunnen hierop voortbouwen. Wil je als overheid en sector de acute zorg echt verbeteren? Dan moeten we naar een systeem toe van integrale bekostiging. Op dit moment wordt nog ieder onderdeel van de acute zorg apart gefinancierd. Dit staat goede samenwerking en domeinoverstijgende afspraken met bijvoorbeeld zorgverzekeraars in de weg.’
4

Hoe kan de (vvt) sector hier een rol in spelen?

‘Het belang van de VVT-sector voor de acute zorg is niet te onderschatten. Het zorgt voor de juiste zorg op de juiste plek. Vooral door de grote rol die het speelt in de regionale coördinatiefuncties. Deze functies houden de acute zorg voor ouderen beschikbaar. Denk hierbij aan de inzet van de specialist ouderengeneeskunde en wijkverpleegkundige in de triage, een belangrijk ventiel om druk op de zorg te verlichten. Maar ook om op te schalen als dat nodig is. Daarmee voorkomt het dat een cliënt onterecht op de spoedeisende hulp belandt. Voor een nieuwe inrichting van het acute zorglandschap is de VVT-sector essentieel, houd daar rekening mee in de houtskoolschets.’
5

Hoe doe jij dit bij jouw zorgorganisaties in de regio?

‘In onze regio optimaliseren we de coördinatiepunten door de cliëntenlogistiek beter te laten verlopen. Daarnaast proberen we samenwerking tussen de cure en care partijen te verbeteren door meer inzicht in elkaars capaciteit te geven. Daarnaast willen wij de stap maken naar het coördineren van reguliere capaciteit om de subacute zorg te ontlasten. Naast draagvlak is data, e-overdracht en monitoring daarbij cruciaal. Ook de toevoeging van wijkverpleegkundige expertise op de HAP s en SEH’s is inmiddels een waardevolle werkwijze gebleken en een belangrijk inzicht voor de houtskoolschets.’