Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

Hoe organiseren we de zorg in de toekomst?

Analyse van de verkiezingsprogramma's 2023

Link gekopieerd naar klembord

Hoe organiseren we de zorg in de toekomst? keyvisual

analyse vp Hoe organiseren we de zorg in de toekomst?

Op 22 november gaat Nederland naar de stembus. Maar hoe denken politieke partijen over de toekomst van de ouderenzorg? Om hier antwoord op te geven heeft ActiZ de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd, aan de hand van zes vragen op het thema ouderenzorg. De komende periode wordt telkens één vraag over toekomstbestendige ouderenzorg uitgelicht en van duiding voorzien. Met vandaag de laatste vraag: Hoe organiseren we de zorg in de toekomst?

Keuzes in toegang tot zorg

De uitdagingen in de zorg voor ouderen zijn groot. In 2040 zal Nederland groeien naar vijf miljoen 65-plussers, met een verdubbeling van het aantal 90-jarigen. De vraag naar zorg neemt hierdoor toe en de hulpvraag complexer. Nu al staan er meer dan 20.000 ouderen op de wachtlijst voor een verpleeghuisplek. Tegelijkertijd gaan in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) de komende tien jaar 150.000 zorgmedewerkers van de bijna 480.000 met pensioen. Met minder mensen, moeten we voor meer mensen gaan zorgen.

Een nieuwe Tweede Kamer zal onherroepelijk voor de taak staan om kritisch te kijken naar de organiseerbaarheid van ons zorgstelsel. Want als we de zorg voor ouderen écht willen veranderen, hebben we van de overheid heldere afspraken nodig over welke zorg, aan welke doelgroep en in welke setting wel, of juist niet geboden kan worden. Het Integraal Zorgakkoord en het WOZO-programma zetten hierin de eerste stappen.

Volgens ActiZ is een herziening van de ‘verzekerde aanspraak op zorg’ onderdeel van de discussie. Een verdubbeling van ouderen zonder extra zorgpersoneel kan immers enkel als er scherp gekozen wordt welk recht op zorg -thuis én in het verpleeghuis- burgers hebben. En wanneer burger en maatschappij zelf aan zet zijn. Stimulering van het sociale netwerk en het ondersteunen van mantelzorg zijn daarbij van essentieel belang.

 

Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s over … Hoe organiseren we de zorg in de toekomst?

 • Zorg en ondersteuning moet volgens de VVD dichterbij of thuis georganiseerd worden. Daarnaast starten ze met een nationaal zorggesprek waarbij de samenleving keuzes bespreekt om de uitdagingen aan te gaan.
 • PvdD wil kwetsbare ouderenzorg thuis voortaan organiseren vanuit de Zvw en de Wmo, niet langer vanuit drie verschillende wetten en financieringsstromen.
 • VOLT streeft naar een Europese Gezondheidsunie
 • Op termijn kiest D66 ervoor om de thuiszorg uit de Wlz te halen en onder de Zvw te plaatsen. Ze houden vast aan afspraken in het IZA en streven naar een meerjarig regionaal zorgplan.
 • De PVV opteert voor één enkele wet voor alle ouderenzorg.
 • Alle vormen van langdurige ouderenzorg, inclusief verzorging, (wijk-)verpleging, dagbesteding, en huishoudelijke hulp, worden door PvdA/GroenLinks ondergebracht in de Wlz. Op termijn willen ze zorgverzekeraars omvormen tot publieke zorgfondsen. Tot die tijd krijgt de grootste zorgverzekeraar in een regio de taak om regionale zorgafspraken te maken, die alle verzekeraars in die regio moeten volgen.
 • CDA streeft naar meer passende zorg. Zorgverleners krijgen meer tijd om voor- en nadelen van behandelingen met patiënt te bespreken. Zorgaanbieders worden hiervoor beloond.
 • De zorg haalt de SP volledig uit de markt.
 • NSC streeft naar gezondheid in alle beleidsdomeinen. Dit betekent concreet dat alle sectoren (en niet alleen de gezondheidszorg) moeten samenwerken om de gezondheid te verbeteren. Bovendien bouwen ze voort op het Integraal Zorgakkoord (IZA).
 • De ChristenUnie pleit voor een commissie die het Nederlands zorgstelsel op kwaliteit, toegankelijkheid, solidariteit, personele en financiële houdbaarheid evalueert. Daarnaast willen ze inzetten op gemeentelijk ouderenbeleid.
 • Voor de SGP is het op de langere termijn denkbaar dat de financiering en organisatie van ouderenzorg wordt vereenvoudigd door het aantal zorgwetten te beperken. Op korte termijn komen er geen grootscheepse stelselwijzigingen, maar wel oplossingen voor de knelpunten tussen de Wmo, Wlz en Zvw.
 • BBB verlaagt de drempel voor verpleeghuiszorg en wil zwaardere begeleiding en persoonlijke verzorging (voorheen ZZP3) kunnen leveren met verpleeghuiszorg. Daarnaast willen ze dat zorgverzekeraars voortaan afspraken maken met collectieven (zoals brancheverenigingen) en niet met individuele zorgverleners.

Voor een overzicht van alle de plannen van politieke partijen over de zorg, ga je via de onderstaande link naar de volledige analyse van de verkiezingsprogramma’s.

Meer weten over de verkiezingen?

De collectie Verkiezingen bundelt in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november relevante informatie omtrent politieke partijen, hun standpunten en actueel nieuws.