Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Quote
Werken leestijd 1 min

‘Het invliegen van verpleegkundigen en verzorgenden uit andere landen lost de problemen niet op’

Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen onderzocht de ontwikkeling van de Nederlandse bevolking

Link gekopieerd naar klembord

‘Het invliegen van verpleegkundigen en verzorgenden uit andere landen lost de problemen niet op’ keyvisual

ActiZ voorzitter Anneke Westerlaken

Er komen toenemende personeelstekorten in de zorg, zo waarschuwt de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen. Ze onderzocht de ontwikkeling van de Nederlandse bevolking. Er zijn keuzes van de overheid nodig om in te spelen op de vergrijzing en een permanent ‘oudere’ samenleving. ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken reageert op het onderzoek.

’Het is een indrukwekkend onderzoek: in alle scenario’s komt de verzorgingsstaat onder druk te staan door de vergrijzing. De commissie bevestigt dat er fundamentele keuzes nodig zijn om zorg voor ouderen toekomstbestendig te organiseren. Door het toenemend aantal mensen dat met pensioen gaat, worden personeelstekorten in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs groter. En meer ouderen betekent ook meer mensen die een beroep doen op de zorg, terwijl het alleen maar moelijker zal worden om vacatures op te vullen.’

‘Met het invliegen van verpleegkundigen en verzorgenden uit andere landen, komen we er niet, dat geeft ook de staatscommissie aan. Wat daarom wel nodig is, is dat het komende kabinet, maar ook de kabinetten erna, samenhangend beleid ontwikkelt dat inspeelt op de ouder wordende samenleving. Want waar kunnen senioren wonen om goed oud te worden? Hoe blijft het werken in de zorg voor ouderen en chronisch zieken aantrekkelijk (of liever, nog aantrekkelijker)? En hoe richten we onze wijken en voorzieningen zo in dat samenleven, naar elkaar omzien en meedoen aan de maatschappij meer gestimuleerd wordt?’

‘We staan op een kantelpunt. Net als voor het klimaat, moet er ook rond de vergrijzing van Nederland, echt samenhangend beleid gemaakt worden. ActiZ pleit hier al lang voor en wil hierbij helpen, dat deden we al door te waarschuwen voor de gevolgen van de vergrijzing, dat doen onze leden door de zorg te veranderen en in te spelen op het verdelen van schaarste en dat blijven we doen door mensen te helpen zelf na te denken en voorbereidingen te treffen op goed oud worden. Nog langer wachten betekent steeds minder invloed op hoe we een samenleving creëren waarin het goed oud worden is.’

Staatscommissie

De onafhankelijke Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 is ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer. De commissie telt dertien leden, onder wie bekende namen als oud-ministers en oud-staatssecretarissen Tineke Huizinga (ChristenUnie) en Tamara van Ark (VVD), Paul Scheffer (hoogleraar Europese Studies), Marco Pastors (directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid) en voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Voorzitter Richard van Zwol is staatsraad bij de Raad van State en oud-secretaris-generaal van diverse ministeries.