Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

Herschikking Wlz-budget 2021 zorgt voor onzekerheid bij zorgaanbieders en zorgkantoor

Link gekopieerd naar klembord

Herschikking Wlz-budget 2021 zorgt voor onzekerheid bij zorgaanbieders en zorgkantoor keyvisual

Huiskamer met diverse bewoners en verzorgenden

Brancheorganisaties ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland spreken hun zorgen uit over de tekorten in regionale Wlz-budgetten voor 2021. Een groot aantal zorgaanbieders én het zorgkantoor van Zilveren Kruis worden in elf Wlz-regio’s geconfronteerd met onzekerheid. Het budget dat dit jaar in die regio’s nodig is om alle geleverde verpleegzorg te kunnen vergoeden, schiet tekort. Hierdoor hebben deze zorgaanbieders onzekerheid over de vergoeding van 0,5 procent van hun omzet en een deel van de compensatie voor leegstand als gevolg van corona. In de praktijk betekent dit dat mogelijk niet alle geleverde zorg betaald kan worden.

De vraag naar verpleegzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) is in 2021 veel sterker gegroeid dan aanvankelijk geraamd; onder andere door een hogere instroom in de langdurige ggz en extra kosten in verband met corona. Ieder zorgkantoor krijgt jaarlijks een budget om daarmee alle Wlz-zorg in te kopen. Meer instroom in bijvoorbeeld de langdurige ggz kan ten koste gaan van de budgettaire ruimte die overblijft voor de verpleegzorg of gehandicaptenzorg.

Dit jaar kampt zorgkantoor Zilveren Kruis met een flink tekort; ook na een herverdeling van de budgetten tussen verschillende zorgkantoren. Zorgkantoren meldden het ministerie van VWS al eerder dat na de herverdeling van de budgetten er nog steeds een geschat tekort is van 70 miljoen euro. Dit raakt met name de Wlz-regio’s van het zorgkantoor van Zilveren Kruis.

Risico op extra wachttijden

De onzekerheid over de budgetten kan leiden tot extra wachttijden voor cliënten die op zoek zijn naar een plek in de verpleegzorg. Groeiende wachttijden zijn onacceptabel voor mensen die volledig afhankelijk zijn van zorg. Het initiële budget voor de langdurige zorg in de Wlz, dat aan het begin van het jaar beschikbaar wordt gesteld, wordt door het ministerie in de regel krap geraamd. Gedurende het jaar worden daarom vaak extra middelen toegevoegd op basis van adviezen van de NZa. Dit veroorzaakt onzekerheid over de toereikendheid van het uiteindelijk beschikbare budget.

Oproep voor een meerjarig financieel kader

Alle partijen staan samen voor de grote opgave om goede zorg te kunnen blijven bieden aan een grote toestroom van ouderen, waarvoor uiteindelijk minder zorgmedewerkers en minder financiële middelen per cliënt beschikbaar zijn. De oproep aan politiek Den Haag is om meerjarige helderheid te geven over het financiële kader voor de langdurige zorg. Meerjarige zekerheid over de budgetten geeft zorgaanbieders en zorgkantoren een helder perspectief op de ruimte om te investeren in de doelmatige organisatie van verpleegzorg.

ActiZ en ZN zijn in gesprek met VWS over oplossing

De komende maanden monitoren zorgaanbieders en zorgkantoren de situatie nauwgezet en zullen er alles aan doen om groeiende wachttijden te voorkomen. ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland zijn met het ministerie van VWS en de NZA in gesprek om op zoek te gaan naar een oplossing voor de budgettaire tekorten 2021.