Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Data-beschikbaarheid Artikel leestijd 1 min

Samen Datagedreven werken

Link gekopieerd naar klembord

Samen Datagedreven werken keyvisual

Werken laptops

Datagedreven werken staat in de belangstelling als één van de ingrediënten voor het beter en efficiënter organiseren van de zorg. Datagedreven werken staat niet los op zich, er is samenhang met beleid en ontwikkelingen gericht op databeschikbaarbeid en eOverdracht, hybride zorg, informatiemanagement, en kwaliteit van zorg. Datagedreven werken is enerzijds iets dat alle zorgorganisaties al doen. Aan de andere kant is het voor de zorg een onderontwikkeld terrein waarin nog veel geleerd en ontwikkeld kan worden om breed de vruchten van te plukken. Het initiatief “Samen datagedreven werken” wil zorgorganisaties hierbij faciliteren en samenbrengen om met elkaar stappen te zetten op dit onderwerp. Op deze pagina lees je wat we hiervoor organiseren.

Informatie over datagedreven werken

We geven informatie over datagedreven werken. Vilans biedt hiervoor een uitgebreide position paper over datagedreven werken in zorg en ondersteuning. Lees daarin o.a. wat datagedreven werken is, voorbeelden uit de praktijk, en wat er komt kijken bij datagedreven werken. Bij ActiZ vind je een Q&A over datagedreven werken.

Bijeenkomsten over datagedreven werken

We organiseren verschillende soorten bijeenkomsten vanuit 'Samen datagedreven werken'”:

 • Kennis- en inspiratiesessies waarin zorgorganisaties voorbeelden met elkaar delen
 • Expertsessies waarin we een expert uitnodigen om kennis te delen over een specifiek onderwerp
 • Praktische en interactieve bijeenkomsten: uitwisselen met je collega instellingen hoe je iets doet. Je komt hier halen en brengen!

Onderaan deze pagina vind je de bijeenkomsten waarvoor de datum bekend is.

Bijeenkomsten die zijn opgenomen kun je hier terugkijken op YouTube.

Co-creatie traject

Vilans start in april 2023 met een kleine groep zorgaanbieders in een co-creatietraject met visievorming omtrent datagedreven werken voor de organisatie. Voor dit co-creatietraject zijn momenteel geen plaatsen meer beschikbaar. In de praktijk zien we regelmatig dat er projectmatig wordt geëxperimenteerd, maar dat een visie op datagedreven werken ontbreekt. Om datagedreven werken tot een succes te maken, is het van belang om te bouwen aan een duidelijke visie, en begrip van de complexiteit van de veranderopgave. In dit co-creatietraject wordt met elkaar geleerd hoe zo’n visie eruit kan zien en hoe er draagvlak en commitment kan worden gecreëerd voor datagedreven werken. Tijdens en na het traject worden de lessen en inzichten gedeeld. Op 6 juli van 9.30-11.00 wordt een online bijeenkomst georganiseerd waarin de deelnemende organisaties hun eerste ervaringen delen.

Onderzoek (nulmeting)

Ons initiatief 'Samen datagedreven werken' is gestart met een nulmeting tijdens de zomer van 2022. Dit onderzoek bestond uit een datavolwassenheidsscan en een behoefte inventarisatie. De volwassenheidsscan is bedoeld om als zorgorganisatie inzicht te krijgen waar voor jouw organisatie aan te werken is. En om je eigen organisatie te benchmarken ten opzichte van andere organisaties. Wij gebruiken de nulmeting om een goed programma samen te stellen. Waarschijnlijk wordt de meting in de zomer van 2023 herhaald. Meer informatie hierover volgt nog.

Community en netwerken

Onze wens vanuit het initiatief 'Samen datagedreven werken' is om een community te vormen waarin ervaringen gedeeld kunnen worden en men elkaar kan vinden om samen op te trekken. We zijn hard bezig te inventariseren hoe we dit het beste kunnen organiseren. Wil je hierover meedenken? Mail aan Margriet Snellen m.snellen@actiz.nl

Ondertussen zijn de volgende netwerken actief bij de samenwerkende partijen:

 • ActiZ faciliteert het netwerk voor BI’ers en data-analisten in de VVT. Dit netwerk is bedoeld voor de mensen bij VVT-instellingen die zich bezighouden met de data-analyses en data-infrastructuur. Meer weten of aanmelden? Mail dan naar Margriet Snellen m.snellen@actiz.nl.
 • Sigra faciliteert een netwerk van professionals voor Datagedreven werken. Sigra is een regionaal samenwerkingsverband in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam, Diemen, Amstelland Meerlanden en Kennemerland.

Wat doen onze samenwerkingspartners nog meer op het gebied van data?

 • ActiZ zorgt met Kijk op Data voor feiten en cijfers van de sector in één oogopslag. Je vindt hier actuele cijfers en branchebeelden die je kunt gebruiken voor sturing in je eigen organisatie of regio.
 • We werken mee aan het programma KIK-V. In dit programma werken VVT-instellingen met systeempartijen samen om de informatie uitwisseling over de kwaliteit van verpleeghuiszorg effectiever en efficiënter te maken. Aansluiten bij KIK-V wil ook zeggen dat je als zorgorganisatie werkt aan het op orde krijgen van je eigen datahuishouding en -infrastructuur. Het helpt daarom om datagedreven te gaan werken.

Eerstvolgende bijeenkomsten

Je kunt je hier inschrijven voor de onderstaande bijeenkomsten en de verzendlijst.

 • 27 juni 14.00 – 15.30 uur. Online inspiratiebijeenkomst. Onderwerp: zorggebruik.
 • 4 juli 12.00 – 13.00 uur. Praktische sessie: show je dashboard.
 • 6 juli 9.30-11.00 uur Online bijeenkomst. Deelnemende organisaties aan het co-creatietraject 'Visie op datagedreven werken' delen hun eerste ervaringen (aanmeldlink volgt).
 • 14 september 9.30 – 11.00 uur. Online inspiratiebijeenkomst. Onderwerp: verbeteren behandelprocessen.
 • 23 november 9.30 – 11.00 uur. Online inspiratiebijeenkomst. Onderwerp: Inzet hulpmiddelen.

Samen datagedreven werken in zorg en welzijn’

Door samen te werken met partners op landelijk niveau kan meer synergie ontstaan. Daarom namen we met verschillende partijen het initiatief tot het project ‘Samen datagedreven werken in zorg en welzijn’. Met als doel: meer samenwerking en meer doen met data, om zorg en welzijn tot een hoger data volwassenheidsniveau te brengen. Om dit te bereiken, willen we zicht krijgen op waar zorg- en welzijnsorganisaties nu staan en wat hun behoefte is. Ook zorgen we voor inspiratie, kennisdeling en verbinding op landelijk niveau.

Partners bij het landelijke project ‘Datagedreven werken in zorg en welzijn’ zijn: de werkgeversorganisaties verenigd onder het samenwerkingsverband van RegioPlus (ZWconnect, Flever, Sigra, samen Voor Betere Zorg, de RotterdamseZorg, WZW, WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid), Vilans en Actiz. 

Mailadres om je aan te melden om op de hoogte te blijven: innovatielab@sigra.nl

Samen datagedreven werken