Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

5 vragen aan
Innoveren leestijd 1 min

Frans Lefeber: 'De digitaliseringslag die door corona is gemaakt, moeten we vasthouden'

Deelnemer Slimme Zorg Estafette met slimme vloer die de valgevaarlijkheid van ouderen meet.

Link gekopieerd naar klembord

Frans Lefeber: 'De digitaliseringslag die door corona is gemaakt, moeten we vasthouden' keyvisual

Slimme Zorg Estafette

Februari staat in het teken van de Slimme Zorg Estafette: vier weken lang worden in verschillende regio's innovatieve uitvindingen in de zorg aan het grote publiek tentoongesteld. Een van de innovaties die aan bod komt tijdens de Slimme Zorg Estafette is een slimme vloer, die met een algoritme de valgevaarlijkheid van ouderen meet. ActiZ praat met Frans Lefeber, de man achter deze innovatie, over digitalisering in de zorg.

Frans Lefeber

Frans Lefeber is deelnemer van de Slimme Zorg Estafette met een slimme vloer.

1

Wat is een slimme vloer?

‘Een slimme vloer is een meetinstrument dat automatisch het loopgedrag van mensen meet, terwijl mensen eroverheen lopen. Het wordt nu gebruikt bij zorgorganisatie tanteLouise, waar bewoners over de vloer lopen. Deze vloer meet onder meer de loopsnelheid, de staplengte, de schredelengte en versnellingen. Daaruit hebben wij een algoritme ontwikkeld die bepaalt of de mensen valgevaarlijn zijn en of er moet worden ingegrepen. Als de vloer laat zien dat de valgevaarlijkheid bij een bewoner hoog is (code rood), dan gaat er een bericht naar de dienstdoende fysiotherapeut. Hij of zij kan besluiten om spierversterkende oefeningen te doen of om een heupairbag te gebruiken. Wanneer je de heupairbag draagt, breekt de heup niet tijdens een val. Dat is natuurlijk heel fijn.’
2

Wat is de motivatie achter deze innovatie?

'Bij elk preventief onderzoek omtrent valgevaarlijkheid moet een fysiotherapeut of andere deskundige aanwezig zijn en dat kost tijd. Daarom kreeg ik de vraag van tanteLouise of ik een meetinstrument wilde ontwikkelen die de valgevaarlijkheid van cliënten in woon-zorgcomplexen kon duiden. Bij hen werd namelijk veel gevallen. Dat is natuurlijk vreselijk voor de bewoner, maar ook voor het verzorgende personeel. Daarnaast kost een val veel geld. Een heupoperatie kost al snel 15.000 euro. En als organisatie word je al snel geconfronteerd met zo’n 284 uur extra zorg en administratie, het eerste jaar na de val. Zorgverleners moeten dus nog meer zorg leveren, terwijl zij het al zo druk hebben. De groep ouderen wordt de komende jaren nog groter door de vergrijzing. De verwachting is dat er nog meer zullen vallen als we nu niet iets preventiefs doen.’
3

In hoeverre is de slimme vloer bij tanteLouise geïmplementeerd?

‘Vanaf augustus vorig jaar wordt bij tanteLouise de vloer dagelijks ingezet. Dat beviel goed en daarom wordt de vloer nu ook ingezet op bestaande locaties (waar wordt gerenoveerd) en in nieuwbouwlocaties. Daarnaast heeft tanteLouise ons de opdracht gegeven om vier nieuwe applicaties voor geriatrische revalidanten te ontwikkelen en klinisch te valideren. De uitdagingen voor zowel tanteLouise als voor ons zijn om de technologische innovaties naadloos te implementeren in het zorgproces. Daarvoor moet je continue dit proces tegen het licht houden. Daarnaast is de uitdaging voor zowel de zorgorganisatie als voor ons om de potentiële mogelijkheden van de innovatie zo volledig mogelijk te benutten. Mogelijkheden die bijdragen aan digitalisering van de zorg, waardoor enerzijds het zorgpersoneel wordt ontlast en anderzijds de cliënt de beste persoonlijke zorg krijgt.’

Van 1 tot en met 26 februari 2021 vindt de Slimme Zorg Estafette plaats, in initiatief van het ministerie van VWS. In de Slimme Zorg Estafette wordt vier weken lang door heel het land aandacht besteed aan slimme zorg en innovatie. Iedere week staan slimme zorg en innovatie centraal in één regio, daarna wordt het stokje doorgegeven aan de volgende regio. Het doel van de estafette is van elkaar te leren en elkaar inspireren. Door te zien en ervaren hoe andere organisaties omgaan met slimme zorg, en hoe zij deze voorbeelden in de praktijk toepassen.

Zorginnovaties worden al veel toegepast in de praktijk. Bovendien is de toepassing van zorgtechnologie door de coronacrisis bovendien in stroomversnelling geraakt. Innoveren bleek niet alleen noodzakelijk, maar ook mogelijk. Met de Slimme Zorg Estafette wil VWS die beweging vast houden én verder brengen. 

De Slimme Zorg Estafette is een alternatief voor de e-healthweek.

4

De Slimme Zorg Estafette staat in het teken van het verder brengen van technologie in de zorg: hoe kijk jij hiernaar?

‘Ik denk dat technologie een ontzettend belangrijk middel kan zijn om de werkdruk in de zorg te verlagen. Daarnaast kan technologie helpen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Voorheen ging bijvoorbeeld een fysiotherapeut iemand een halfuur onderzoeken om tot de uitspraak te komen: valgevaarlijk of niet. En daar past de fysiotherapeut de behandeling op aan. Met technologie kan dat veel sneller. De Slimme Zorg Estafette brengt innovatieve zorgtechnologieën onder de aandacht bij een breder publiek. Dat is echt nodig, want dan pas raken mensen geïnformeerd van wat er mogelijk is in de zorg.’
5

Wat is jouw advies aan andere mensen in de zorg om deze digitalisering van de zorg (in coronatijd) vast te houden?

‘De digitaliseringslag die we nu in corona hebben meegemaakt, moeten we blijven vasthouden. Kijk ook vanuit het oogpunt van de patiënt, die kan in tijden van digitalisering veel meer de regie houden. Zij kunnen nu de zorg dichtbij halen. Maar ook vanuit het standpunt cliënt-patiënt, zou het stagneren van digitalisering een gigantische stap terug betekenen in het bereiken én krijgen van de juiste zorg. Het zou een drama zijn als je daar niets mee doet. In Nederland zie je nu dat steeds meer zorgorganisaties zich organiseren in innovatieplatforms en dus gezamenlijk meer beleid bepalen en middelen vrijmaken om daadwerkelijk innovaties een kans te geven. Het kan namelijk in de zorg best lastig zijn om innovaties te laten landen. Ik juich dat echt toe, want dat betekent dat organisaties de krachten bundelen. En daar geloof ik heel erg in.’

Meer lezen over de Slimme Zorg Estafette?