Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Extra inspanningen nodig voor het verduurzamen van zorgvastgoed

Link gekopieerd naar klembord

Extra inspanningen nodig voor het verduurzamen van zorgvastgoed keyvisual

Gebouw met planten buitenkant

Zorgorganisaties zijn op basis van het Klimaatakkoord en volgens de afspraken in de Green Deal Duurzame Zorg, aan de slag gegaan met het verduurzamen van hun zorgvastgoed. 111 leden van ActiZ stelden daarom in de afgelopen drie jaar een portefeuilleroutekaart op die is gericht op CO2-reductie. Na analyse van alle ingediende routekaarten is de belangrijkste conclusie: het (aangescherpte) doel van 55 procent directe CO2-reductie in 2030 is nog haalbaar. Maar de koers naar klimaatneutraal in 2050 is nog niet in beeld.

Portefeuilleroutekaarten

Door een portefeuilleroutekaart (of een CO2-routekaart) voor duurzaam vastgoed op te stellen beschikken zorgorganisaties over data waarmee ze een energiestrategie richting 2030 en 2050 kunnen ontwikkelen. Ook wordt inzichtelijk hoe de energietransitie in de zorg op sectorniveau verloopt. Begin september 2022 hadden 111 ouderenzorgorganisaties (met 77 procent van het totale bruto vloeroppervlak) een routekaart ingediend, met grotere zorgorganisaties.

Voor kleine zorgorganisaties is ondersteuning vanuit de provincies beschikbaar. Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is het kenniscentrum voor CO2-emissiereductie van zorgvastgoed en helpt en faciliteert specifiek zorgorganisaties met de aanpak van de routekaart. Het EVZ maakt de sectoranalyse en deelt deze met de zorgbranches en de ministeries die betrokken zijn bij het klimaatakkoord. 
 

Energieverbruik en CO2-reductie

Per sector is de belangrijkste vraag hoe hoog het energieverbruik én de directe CO2-reductie is. En hoe dit zich ontwikkelt richting het jaar 2030 en 2050. De verwachting is dat in de langdurige zorg het gasgebruik, en daarmee de directe CO2-reductie tot 2030, met circa 47 procent daalt ten opzichte van 2018. De doorkijk naar 2050 is lastig te maken en is afhankelijk van het beschikbare budget om alle maatregelen te realiseren. In 2050 wordt naar schatting 64 procent minder gas gebruikt dan in 2018. Het elektragebruik blijft ongeveer gelijk door besparende maatregelen en de inzet van warmtepompen als vervanging van aardgas. Zonnepanelen kunnen op termijn circa 35 procent van de energiebehoefte dekken.

Economische situatie

De (verdere) verduurzaming van vastgoed vraagt om extra inspanning. Maar door de opeenstapeling van crisissen kunnen veel zorgorganisaties niet of niet voldoende investeren. In de routekaarten is onvoldoende rekening gehouden met de onverwachte economische situatie door de hoge inflatie, de sterk stijgende energie-, bouw- en onderhoudskosten en de stijgende rente. De tarieven in de zorg staan al langer onder druk, en er is zelfs een verlaging van het vastgoedtarief aangekondigd per 2024.

Er is meer nodig

Tegelijk met het aanbieden van de sectorrapportage vraagt ActiZ* daarom in een brief, gericht aan de Klimaatraad Gebouwde Omgeving, (een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad die het klimaatbeleid beoordeelt en het kabinet adviseert) aandacht voor de extra investeringen die nodig zijn in verduurzaming. Samen met TNO kwamen we al in 2019 tot de berekening dat de extra investering voor de verduurzaming van het vastgoed jaarlijks neerkomt op gemiddeld € 334 miljoen. De huidige subsidieregeling DUMAVA is helaas onvoldoende toereikend, gezien de opgave en gewenste versnelling die er ligt. 

*Samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Nederlandse ggz en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Doelen in het Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord zijn doelen afgesproken over de verduurzaming van het zorgvastgoed en het monitoren van de voortgang daarvan. In het Klimaatakkoord uit 2019 was het doel dat de sector 49% directe CO2-reductie in 2030 en 95 procent in 2050 zou realiseren. Inmiddels is deze doelstelling volgens het regeerakkoord verhoogd naar 55 procent in 2030 en 100 procent (klimaatneutraal) in 2050.

Bijeenkomsten routekaarten duurzaam vastgoed

ActiZ organiseert samen met het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ), de Nederlandse ggz en VGN drie regionale bijeenkomsten voor leden over de routekaarten voor duurzaam vastgoed (op 30 november, 2 december en 6 december). Deze bijeenkomsten zijn zowel gericht op zorgorganisaties die nog een routekaart voor duurzaam vastgoed moeten ontwikkelen en deels gericht op zorgorganisaties die al een routekaart hebben.

Mijn ActiZ

Meer lezen over verduurzaming van zorgvastgoed?

Leden kunnen op Mijn Actiz terecht voor meer informatie over duurzaamheid en het verduurzamen van vastgoed.