Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

Dicht het loongat in de zorg: investeer in meer loonruimte voor zorgmedewerkers

Tweede Kamer debatteert deze week over begroting VWS

Link gekopieerd naar klembord

Dicht het loongat in de zorg: investeer in meer loonruimte voor zorgmedewerkers keyvisual

verzorgende

Zoveel mogelijk mensen zorg en ondersteuning bieden, met de zorgmedewerkers die er zijn. Dat is de uitdaging voor Nederland de komende jaren. ActiZ hoopt daarom dat de Tweede Kamer bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS zich laat horen voor zorgmedewerkers. Het is volgens ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties essentieel dat we zorgmedewerkers koesteren en hen marktconform belonen.

Door vergrijzing stijgt het aantal zorgbehoevenden harder dan het aantal zorgmedewerkers. Dit merken zorgmedewerkers in de wijk en het verpleeghuis nu al dagelijks. Naast inhoudelijke keuzes over de toegang en kwaliteit van de zorg is het daarom noodzakelijk zorgmedewerkers het werken makkelijk te maken, hen goed te belonen en administratieve lasten te verminderen. Hiervoor pleit ActiZ in een paper dat werd gedeeld met de Tweede Kamerleden voor de begrotingsbehandeling.

Dagelijkse puzzel

Het is voor veel zorgorganisaties elke dag opnieuw een puzzel om cliënten passende zorg te bieden en roosters rond te krijgen. Hoewel de uitstroom van medewerkers uit de sector relatief laag is en er veel instroom is aan nieuwe medewerkers , blijft er sprake van een tekort aan medewerkers door de snel stijgende vraag. De branchevereniging stelt dat om überhaupt mee te kunnen blijven doen in de huidige krappe arbeidsmarkt, verhoging van salarissen in de zorg voor ouderen en chronisch zieken essentieel is.

Zorgmedewerkers moeten we koesteren en marktconform belonen

ActiZ \

branchevereniging van zorgorganisaties

Gelijktrekken

De salarissen moeten volgens ActiZ tenminste gelijk worden getrokken met vergelijkbare sectoren. Eerder adviseerde één van de belangrijkste adviesorganen van het land, de Sociaal Economische Raad dit ook al. ‘De ruimte om de huidige achterstand in salaris bij zorgmedewerkers te dichten wordt niet opgevangen door de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). De OVA voorziet immers alleen in navolging van arbeidsmarktontwikkelingen, niet in het dichten van de achterstand ten opzichte van andere sectoren’, zo geeft ActiZ aan.

‘Ook de zorgcontracten die zorgkantoren en zorgverzekeraars afsluiten met zorgorganisaties bieden onvoldoende ruimte om te investeren in passende financiële waardering voor verzorgenden en verpleegkundigen.’

Lees meer

Lees hier meer over de loonruimte voor zorgmedewerkers en andere aandachtspunten van ActiZ voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS.

De grootste zorgsector van het land

De vvt is de grootste zorgsector in het land. Bijna 500.000 medewerkers zorgen voor ruim 120.000 bewoners in verpleeghuizen en komen jaarlijks bij 2 miljoen mensen thuis. De sector helpt mensen zelfstandig thuis te laten wonen, ontlast huisartsen, voorkomt ziekenhuisopnames, fungeert als een hub naar huis vanuit het ziekenhuis en biedt 24/7-zorg aan ouderen en chronisch zieken die dit nodig hebben.