Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

De zorg vraagt klimaatminister om bijdrage aan duurzame ambities

Link gekopieerd naar klembord

De zorg vraagt klimaatminister om bijdrage aan duurzame ambities keyvisual

Windmolens

In een brief aan minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie, vragen de partners van de Green Deal Duurzame Zorg om ondersteuning om de ambities voor verduurzaming van de zorgsector te realiseren. De oproep aan de minister gaat om duidelijke en eenvoudige wet- en regelgeving en het toekennen van financiële middelen voor de zorgsector, bijvoorbeeld uit het Klimaatfonds.

De brief is opgesteld door de brancheorganisaties van de zorgaanbieders (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, De Nederlandse ggz en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, ActiZ), Zorgverzekeraars Nederland en De Nederlandse Vereniging van Banken.

De betrokken partijen werken sinds 2018 samen in de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 om de negatieve impact van de gezondheidszorg op het milieu te reduceren. De klimaatcrisis heeft een negatieve invloed op de gezondheid van de mens. Duurzame zorg is daarmee zowel in het directe belang van de zorgsector als het gezamenlijke belang.

Ambities

De zorgsector werkt graag mee aan het realiseren van de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen uit het coalitieakkoord. De brief laat zien hoe er de afgelopen jaren is gewerkt aan verduurzaming van de zorg en wat de doelstellingen voor komende jaren zijn. Er wordt ingezet op vijf pijlers: CO2-reductie, preventie (het voorkómen van zorg), circulair werken, het terugdringen van medicijnresten in het afvalwater en het integreren van het duurzame gedachtegoed in het onderwijs. Voorwaarde is dat de overheid een actieve bijdrage levert voor het realiseren van de doelstellingen.

Vereenvoudiging wet- en regelgeving

Wetgeving komt op dit moment vanuit verschillende ministeries en sluit onvoldoende aan bij de aanpak v an de sector zelf. Dit leidt een toenemende en complexe verantwoordingsdruk. Daarnaast hebben partijen met zowel regels vanuit Europa als Nederland te maken. Daarom vraagt de zorgsector de belangen van de brancheorganisaties te behartigen in de Europese lobby. Om planmatig aan duurzaamheid en de reductie van CO2 te kunnen werken is goede vertaling van de (Europese) wet- en regelgeving noodzakelijk.

Bijdrage overheid noodzakelijk

De intrinsieke motivatie van de zorgsector loopt soms tegen (financiële) grenzen op. De brancheorganisaties vragen minister Jetten om de ambities breed te ondersteunen en verder uit te werken in beleidsplannen. Dit geldt zowel voor (wetenschappelijk) onderzoek naar circulariteit en projectondersteuning als voor het integreren van duurzaamheid in (zorg)onderwijs. Tevens is een bijdrage aan het verduurzamen van het zorgvastgoed nodig. De extra kosten voor het toepassen van duurzame technische investeringen voor de cure en care samen bedragen 334 miljoen per jaar tot 2030. Dit is bovenop eigen investeringen die we vanuit de zorg doen in vastgoed en (ver)nieuwbouw en energiebesparingen. Een financiële bijdrage is daarom noodzakelijk om de ingezette route voor duurzame zorg te realiseren.

Lees hier de volledige brief aan de minister: