Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

De seinen op groen voor revalidatie in de thuissituatie

Kijk nu de kick-off ambulante geriatrische revalidatie terug

Link gekopieerd naar klembord

De seinen op groen voor revalidatie in de thuissituatie keyvisual

Wonen binnen - 03

Thuis revalideren na een ziekenhuisopname. Het is voor veel mensen fijner, maar toch is het voor kwetsbare ouderen vaak nog niet mogelijk. Hoe kan het wel? In de kick-off ambulante GRZ, georganiseerd door ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties, werden inspirerende voorbeelden en wetenschappelijke inzichten over geriatrische revalidatie vanuit de thuissituatie gedeeld. Het online event is nu terug te kijken.

Meer, beter en goedkoper thuis

‘Herstel van kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een gebroken heup lukt vaak alleen met heel gerichte therapie’, zo legt Jolanda Buwalda, voorzitter van de ActiZ kerngroep Revalidatie & Herstel uit. ‘Omdat deze ouderen vaak meerdere problemen hebben, zijn er ook verschillende behandelaren nodig: dat heet geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Het grootste deel van deze revalidatie wordt nu doorgaans in een instelling (een verpleeghuis of een vleugel binnen een ziekenhuis) gegeven, terwijl we denken dat er veel meer, beter en goedkoper, ook vanuit de thuisomgeving kan.’

De seinen staan op groen: we kunnen leren door te doen met geriatrische revalidatie in de thuissituatie

Jolanda Buwalda \

voorzitter ActiZ kerngroep Revalidatie & Herstel

Experimenteren mag

ActiZ is blij dat het Zorginstituut Nederland zorgorganisaties oproept om te experimenteren met revalidatie in de thuissituatie. Buwalda: ‘Dat is ook reden dat we de Kick-off bijeenkomst ambulante geriatrische revalidatie organiseerden.’ Zorgorganisaties en zorgverleners moeten volgens de branchevereniging aan de slag met ambulante geriatrische revalidatie. ‘Nu er ruimte is om flexibeler met de regels om te gaan, staan de seinen op groen en kunnen we leren door te doen.'

'We willen én kunnen meer ouderen helpen, ze beter helpen, voor minder geld en met blijere zorgverleners’, aldus Jolanda Buwalda. ‘En dat is belangrijk om zorg toekomstbestendig te maken, zodat ook in de nabije toekomst zoveel mogelijk ouderen die geriatrische revalidatie nodig hebben, dit kunnen blijven krijgen. Zorgorganisaties moeten nu dus in beweging komen.’

Kick-off ambulante GRZ – Revalidatie in de thuissituatie

Ieder jaar krijgen ruim 55 duizend kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname permanent zorgafhankelijk dreigen te worden, een aantal weken geriatrische revalidatie. Ambulante revalidatie, waarbij kwetsbare ouderen in en vanuit hun eigen woonomgeving kunnen revalideren, wordt nog maar weinig ingezet. Regelgeving en financieringsstructuur zitten in de weg om revalidatie in de thuissituatie groots uit te rollen. En dit terwijl wetenschappelijk onderzoek aantoont dat ouderen graag direct naar huis gaan en deze vorm van revalidatie zeer succesvol blijkt te zijn.

In de Kick-off gaf het ministerie van VWS toelichting op de regelgeving voor toegang tot geriatrische revalidatiezorg en deelden hoogleraar ouderengeneeskunde Wilco Achterberg en specialist ouderengeneeskunde Leonoor van Dam van Isselt uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar ambulante GRZ. Zorgorganisatie Vivium liet zien hoe revalidatie in de thuissituatie er voor oudere cliënten met meerdere zorgvragen in de praktijk uitziet.

Terugkijken

Kijk hieronder het webinar terug.