Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Door de ogen van
Werken leestijd 1 min

Cliëntenraad Cederhof: oud, jong, grijs, eigenlijk maakt het niet uit

Link gekopieerd naar klembord

Cliëntenraad Cederhof: oud, jong, grijs, eigenlijk maakt het niet uit keyvisual

Mevrouw in rolstoel met gezelschap

Weten wat er speelt in je organisatie is dé opdracht voor iedere bestuurder. Een cliëntenraad is daarvoor heel waardevol. Inge van den Boomen, bestuurder van Cederhof, pleit voor een bredere blik op zeggenschap. Een blik die verder gaat dan alleen de cliëntenraad, alle generaties moeten vertegenwoordigd zijn. Dus ook een jongere generatie. 'Je zeggenschap moet een vertegenwoordiging zijn van de gemeente waarin je zorg verleent'.

Flexibel opstellen

‘Dus we vroegen ons af hoe we  jonge mensen konden laten meedenken. Ik heb toen een advertentie in de lokale krant gezet waarin we duidelijk aangaven dat we echt jonge mensen wilden motiveren om zich aan te melden. Toen kwamen er twee prachtige sollicitaties binnen van twee twintigers. Beide voelen ze zich verbonden met Kapelle en willen graag iets bijdragen aan de gemeenschap.’ Het bleken twee jonge vrouwen van 24 en 25 jaar, beide opgegroeid in Kapelle.

‘Om de jonge generatie te betrekken moet je je wel flexibel opstellen, ook als cliëntenraad. Een van hen studeert en werkt in Utrecht, dus zij is meestal niet fysiek aanwezig. Het mooie is dat we door corona gewend zijn geraakt aan vergaderen via video, dus die omschakeling was gelukkig niet zo groot. Sommige dingen vragen om wat aanpassing, maar nu vindt iedereen het normaal dat ze er ook op afstand bij zijn.’

'Dat we nu twee jonge mensen in onze cliëntenraad hebben vind ik echt heel mooi. Want je zeggenschap moet een vertegenwoordiging zijn van je gemeente.'

Inge van den Boomen \

Bestuurder Cederhof

Vertegenwoordiging van je gemeente

Je gaat op een andere manier naar zeggenschap kijken, zegt Van den Boomen. ‘Kapelle is een kleine gemeente, en wij zijn daar als zorgorganisatie echt onderdeel van. Dus dat we nu twee jonge mensen in onze cliëntenraad hebben vind ik echt heel mooi. Want je zeggenschap moet een vertegenwoordiging zijn van de gemeente. Oud, jong, grijs, eigenlijk maakt het niet uit. Het is van belang dat je de stem van alle geledingen hoort.’

‘Het leuke aan een diverse samenstelling binnen je cliëntenraad is de wisselwerking. Iedereen neemt zijn eigen achtergrond en denkkader mee. Het knettert regelmatig tussen ons, en dat is hartstikke goed. We hoeven het niet altijd eens te zijn, want dan gaan we echt op zoek naar waarom dat zo is. En juist daar ontstaat verbinding en krijg je veel nieuwe inzichten. Ik heb nooit het gevoel dat ik iets voor de vorm langs de cliëntenraad stuur.’

Antennes

Weten wat er speelt is gewoon dé opdracht voor een bestuurder, je moet dat ook echt willen weten, vindt Van den Boomen. ‘Als bestuurder heb -je als het goed is- je antennes altijd uit staan. En wanneer je in een kleine gemeente actief bent, dan staat de familie toch wel op de stoep als er iets speelt. Dus je ontkomt niet aan het organiseren van een goede zeggenschap.’ Cederhof is al enige tijd actief deelnemer van LOC Radicale vernieuwing. Dat was op initiatief van de cliëntenraad.

LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden) ondersteunt en adviseert cliëntenraden en andere medezeggenschapsorganen. Ook starten ze vernieuwingsbewegingen in de zorg, onder de naam Radicale vernieuwing.

‘Op mijn eerste werkdag gaf de cliëntenraad direct aan dat ze wilde aansluiten bij de beweging Radicale Vernieuwing van LOC. Dat hebben we gedaan en ik ben er ontzettend enthousiast over. Want het sluit zo goed aan bij wat we bij Cederhof doen: echt denken vanuit de cliënt in plaats vanuit regels. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat wij 2-kamerappartementen bouwen, in plaats van een verpleeghuis. Dat komt echt bij de cliëntenraad vandaan; dat er nu echte woningen zijn waar zorg wordt gegeven net zoals thuis. De deelname aan Radicale vernieuwing en de cliëntenraad zijn daar echt bepalend in geweest.’

Draagvlak

Volgens Van den Boomen was dat niet eenvoudig om te realiseren, onder meer omdat de financiering behoorlijk lastig is. ‘Het is niet makkelijk om innovatief te bouwen. Maar door het draagvlak van onder meer je cliëntenraad kun je dat volhouden. Het is niet ingegeven door bezuinigingen maar echt door onze gezamenlijke visie. Wij zijn altijd aan het omdenken. Dat is echt de kracht van onze organisatie. We zien nooit belemmeringen, maar denken altijd vanuit mogelijkheden.’
 

Week van de Medezeggenschap

De Week van de Medezeggenschap vindt dit jaar plaats van 2 t/m 6 oktober 2023. Het  thema is 'De toekomst is Waardevolle Zorg'. Het programma vindt op locatie én online plaats en biedt inspiratie, tips en handvatten om de medezeggenschap in je organisatie te versterken.

De Week van de Medezeggenschap wordt georganiseerd door LOC Waardevolle zorg en is bedoeld voor cliëntenraden en andere betrokkenen bij de medezeggenschap, zoals bestuurders, beleidsmakers, ondersteuners en managers. Inge van den Boomen neemt deel aan de online ‘late night show’ op  donderdag 6 oktober, van 19.30 tot 20.30 uur.
 
Kijk voor meer informatie op www.weekvdmedezeggenschap.nl

Mijn ActiZ

Voor leden van ActiZ

In de Kennisbank op Mijn ActiZ vind je meer informatie over (mede)zeggenschap in je organisatie.