Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

5 vragen aan
Werken leestijd 1 min

Béathe van den Berghe, Thebe: 'Gesprek over meer uren werken levert altijd iets op'

Link gekopieerd naar klembord

Béathe van den Berghe, Thebe: 'Gesprek over meer uren werken levert altijd iets op' keyvisual

WerkUrenBerekenaar - campagnefoto

Het verhogen van de deeltijdfactor levert een serieuze bijdrage aan het oplossen van het personeelstekort in de zorg. Dit potentieel wordt nog niet voldoende benut. ActiZ praat met Béathe van den Berghe, manager zorg en projectleider Het Potentieel Pakken bij zorgorganisatie Thebe. Op drie locaties zorgt zij voor meer bewustwording op dit onderwerp, zowel in de organisatie als bij zorgmedewerkers zelf.

Beathe van den Berghe, Thebe

Béathe van den Berghe, manager zorg en projectleider Het Potentieel Pakken bij zorgorganisatie Thebe

1

Je bent projectleider Het Potentieel Pakken (HPP). Wat houdt dat in?

'Samen met twee collega’s geef ik handen en voeten aan het vergroten van de deeltijdfactor in onze organisatie. Er zijn veel vrouwen werkzaam in de zorg, waarvan het merendeel een contract heeft van maximaal 60 procent. We hebben in kaart gebracht wat daarvan de redenen zijn en welke oplossingsrichtingen er zijn om daarin verandering te brengen. Daarbij gaat het echt om een andere mindset, zowel van mensen zelf als van de organisatie, want uitbreiding van uren raakt alles: de werk-/privébalans, de planning, het roosteren en het samenwerken. ' 'In 2020 zijn we gestart met ontdekken van de aannames en de heilige huisjes die in de weg staan. Een van die heilige huisjes is bijvoorbeeld dat je als team om 7:00 uur ’s morgens moet starten. Dat belemmert een nieuwe medewerker die om 8:00 uur wil beginnen, omdat de kinderen eerst naar school moeten. Een voorbeeld van een aanname is dat een groter contract betekent ‘altijd alle gaten in het rooster vullen’ of ‘zeven dagen per week werken’. Dit denkraam willen we vervangen door een realistisch verhaal.'
2

Welke redenen hebben medewerkers om niets aan hun contract te willen veranderen?

'Uit ons onderzoek blijkt dat vooral ‘tijd voor mijzelf’, ‘de kinderen’ en gebrek aan financiële prikkels de redenen zijn. Met name die laatste reden, ‘ik raak mijn toeslagen kwijt als ik meer uren werk’, gaat snel rond. Zo’n 50 procent van de medewerkers is tevreden met het huidige contract. Flexibiliteit, beloning en een prettige organisatiecultuur zijn de belangrijkste voorwaarden om meer te willen werken. Daar ligt een opdracht voor ons als werkgever, om mogelijkheden te scheppen. De omslag vraagt niet alleen van de medewerkers flexibiliteit en creativiteit, maar ook van de organisatie.'
3

Helpt meer financiële bewustwording?

'Financiële onafhankelijkheid van vrouwen is een ondergeschoven kindje. Als je vrouwen inzicht geeft in hun financiën, hun pensioen en wat de financiële consequenties zijn van scheiding of overlijden van de partner, dan zet je hen aan het denken. We willen dat onze mensen de beste keuze voor zichzelf maken. Inzicht bieden is niet alleen gericht op meer werken, maar bijvoorbeeld ook op een gezond rooster dat passender is of meer rust biedt. Want dan houd je het langer vol en blijf je het werk leuk vinden. Het gaat om: wat heb jij nodig? In de proeftuinen hebben we veel tijd besteed aan leren, onderzoeken en uitproberen. Er zijn nu zo’n 30 mensen die hun contract hebben opgehoogd. Dat lijkt weinig, maar als je kijkt waar we vandaan komen, een tijd van krapte en van uurtje/factuurtje, dan ben ik best trots op dit resultaat.'
4

Hoe gaat de WerkUrenBerekenaar helpen?

'Deze tool is een aanvulling op de persoonlijke gesprekken en de dialoog en gaan we aanbieden met de boodschap: zorg dat je goed geïnformeerd bent. De tool biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de eigen financiële situatie en de gevolgen van meer of minder werken. De tool is getest in een panel van onder andere helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen, dus is voor iedereen ‘te doen’. Als we met mensen in gesprek gaan over de mogelijkheden om meer uren te werken stellen we aanvullende vragen zoals: is iemand bereid om buiten het eigen team te stappen, een paar uur op een andere locatie of in de wijk te werken en de eigen kennis te verbreden of te verspreiden? Mensen maken dan hun keuze op basis van een eerlijk verhaal, niet op basis van aannames.'
5

Heb je tips voor andere organisaties die hiermee aan de slag willen?

'Het gaat echt om anders kijken, anders denken en anders doen vanuit de gedachte ‘wat kan er wel.’ Je moet in alle lagen van je organisatie willen investeren. Met de inzet van een sterk team dat hiermee aan de slag gaat. Het goede gesprek gaat niet alleen om een groter contract, om uitbreiding van uren. Het is veel breder. Het gaat om behoud, motivatie, plezier, waardering en mogelijkheden. Dat vraagt om een lerende organisatie, waarbij onderdelen van je organisatie kennismaken, inzicht krijgen en gaan samenwerken. Denk aan P&O, planning, roostering, juridische- en financiële zaken. Het creëren van een voedingsbodem voor een goed werkklimaat vraagt niet alleen om een goed gevulde rugzak, maar ook om lef en een lange adem.'

Meer weten over Het Potentieel Pakken en de WerkUrenBerekenaar?

Bent u ActiZ-lid en wilt u meer weten over deze tool? Lees meer hierover via onderstaande link.