Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Algemene Voorwaarden

Alle leden van ActiZ en ZorgthuisNL (voorheen: BTN) zijn verplicht tot het naleven van de algemene voorwaarden, zoals goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Vanaf 1 oktober 2018 zijn de oude Algemene Voorwaarden komen te vervallen en gelden de bijstelde tweezijdige Algemene Voorwaarden op de overeenkomsten met bestaande en nieuwe cliënten.

Tweezijdig karakter

De tweezijdige Algemene Voorwaarden zijn bijgesteld in overleg met ActiZ en ZorgthuisNL enerzijds en de Consumentenbond, LOC Zeggenschap in zorg en Patiëntenfederatie Nederland anderzijds, in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. De Algemene Voorwaarden passen in de missie en doelstelling van ActiZ: de cliënt centraal en een goed evenwicht tussen zorg en zakelijkheid. De Algemene Voorwaarden bieden evenwicht en verschaffen duidelijkheid en rechtszekerheid in de relatie cliënt - zorgorganisatie. Deze zijn immers tweezijdig en werken concreet uit wat partijen van elkaar mogen verwachten in een zorgverleningsrelatie. Het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheden.

De Algemene Voorwaarden bestaan uit: