Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Financieren Nieuws leestijd 1 min

ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland starten Opleidingsfonds Wijkverpleging 2024

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland starten Opleidingsfonds Wijkverpleging 2024 keyvisual

Wijkverpleging

ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) starten een opleidingsfonds wijkverpleging. Het is bedoeld voor het vergoeden van de kosten die werkgevers maken voor het opleiden van leerling-werknemers. Zorgverzekeraars hebben voor het jaar 2024 eenmalig 60 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Opleiden is een kerntaak

Zorgaanbieders die leerlingen opleiden in de wijkverpleging kunnen bij het opleidingsfonds wijkverpleging een aanvraag indienen. Met het fonds willen partijen, als onderdeel van het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging, een impuls geven aan het meer en anders opleiden in de wijkverpleging.

\Wil van de Laar, lid ActiZ kerngroep Zorg Thuis: “Opleiden is een kerntaak van zorgorganisaties. Het gaat immers niet alleen om de zorgbehoefte van vandaag, maar juist ook van de toekomst. Het is belangrijk dat hier systematisch aandacht voor is en dat dit ook erkend wordt.”

Doel van het fonds

Doelstelling van het fonds is om de werkgeverskosten die werkgevers in het jaar 2024 maken als gevolg van het opleiden van leerlingen in de wijkverpleging (Zvw) te vergoeden. Het gaat om leerlingen BBL (mbo-niveau 2, 3 IG en 4), leerlingen Hbo-V Duaal en om leerlingen die een opleiding volgen met als doel het behalen van een OCW-erkend mbo-certificaat. De kosten die betrekking hebben op stagiaires vallen buiten de scope van het fonds. Het fonds heeft een eenmalig karakter en is bedoeld ter overbrugging naar structurele financiering vanaf 2025. In het 1e kwartaal 2024 vindt hierover besluitvorming plaats door de partijen van het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging.

Investeringsakkoord Opleiding Wijkverpleging

Begin 2023 hebben het ministerie van VWS, ActiZ, Zorgthuisnl, V&VN en ZN het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging gesloten. Uit dit akkoord komt nu onder andere het Opleidingsfonds Wijkverpleging 2024 voort. Het fonds is voor werkgevers een aanvulling op reeds ontvangen subsidies, zoals Praktijkleren en Sectorplan Plus.

Voorwaarden op website opleidingsfondswijkverpleging.nl

Via de website https://www.opleidingsfondswijkverpleging.nl kunnen zorgaanbieders die actief zijn in de wijkverpleging en een erkend S-BB leerbedrijf zijn, een aanvraag indienen. Op de website is alle informatie beschikbaar, zoals aanvraagcriteria en verantwoordingsvereisten. Het fonds staat open van 1 januari t/m 15 februari 2024.