Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

ActiZ praat Tweede Kamer bij over tweede coronagolf in verpleeghuizen

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ praat Tweede Kamer bij over tweede coronagolf in verpleeghuizen keyvisual

Handen wassen

De Tweede Kamer wil weten hoe het staat met het coronavirus in de langdurige zorg. Branche- en beroepsverenigingen waren uitgenodigd voor een rondetafelgesprek. Namens ActiZ sprak bestuurslid Tamara Pieterse.

Tijdens het gesprek wilde de Kamer vooral geïnformeerd worden over het eventuele afschalen van reguliere zorg wanneer meer besmettingen onder het zorgpersoneel leidt tot druk op de roosters, duidelijkheid over voldoende beschermende middelen en vraag naar maatwerk bij bezoekersregelingen. Naast ActiZ namen onder meer ook Verenso, V&VN, VGN deel aan het rondetafelgesprek. Ze deelden het standpunt van ActiZ dat de continuïteit van langdurige zorg de grootste zorg is. De ouderenzorg kan niet op pauze gezet worden. Ook werd aangegeven dat het openhouden van verpleeghuizen met lokaal maatwerk belangrijk is en dat er op dit moment genoeg beschermingsmiddelen beschikbaar zijn, maar dat wel zo moet blijven. 

Voldoende beschermingsmiddelen

Namens ActiZ begon Tamara Pieterse haar bijdrage door haar steun en dank uit te spreken voor zorgmedewerkers in de verpleeghuizen, bewoners en naasten. Ze benadrukte dat er belangrijke lessen getrokken zijn uit de eerste coronagolf en dat alle verpleeghuizen goed zijn voorbereid voor een tweede golf. Pieterse benadrukte een aantal punten die voor zorgorganisaties belangrijk zijn. Allereerst het belang van voldoende beschermingsmiddelen en testen en snelle uitslagen. Iemand die thuis moet wachten op de uitslag van coronatest kan niet altijd eenvoudig vervangen worden door een collega. Er is al een personeelstekort en oplopende besmettingen maken die druk op medewerkers nog groter. “We zitten namelijk nog pas aan het begin van oktober.”

Bewustwording arbeidstekort en maatwerk bij bezoekersregelingen

Net als in de Handreiking Bezoek en Contact riep Pieterse in haar bijdrage op om vooral niet voor een algehele sluiting van verpleeghuizen te kiezen. Ze pleit voor lokaal maatwerk bij bezoekersregelingen. Zorgorganisaties beschikken over de juiste kennis en ervaring om, samen met vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers, maatregelen te treffen passend bij die locatie. Op deze manier kunnen verpleeghuizen niet alleen de beste zorg leveren aan bewoners maar hen ook  op de juiste manier bescherming bieden. Daarnaast heeft sluiting of vermindering van zorgactiviteiten ook grote impact op naasten of mensen die gebruik maken van dagbestedingsactiviteiten.

Het debat terugkijken kan via deze link.