Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

ActiZ onderschrijft SCP-rapport: decentralisatie nog geen succes

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ onderschrijft SCP-rapport: decentralisatie nog geen succes keyvisual

Oudere puppy

'Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet op eigen kracht kunnen.' Dat was het streven toen vijf jaar geleden landelijke zorgtaken voortaan door gemeenten uitgevoerd moesten worden. Uit het recent verschenen rapport: 'Sociaal domein op koers?' van het Sociaal Cultuur Planbureau (SCP) blijkt dat er nog een groot verschil ligt tussen de oorspronkelijke verwachtingen en de realiteit van vandaag. ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, heeft al eerder haar zorgen geuit over de decentralisatie. Goede zorg en ondersteuning dichtbij is belangrijk zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en verpleeghuiszorg voorkomen kan worden.

Met de decentralisatie zouden burgers met een lichte zorgvraag eerder geholpen kunnen worden. Zo moest voorkomen worden dat zwaardere en duurdere hulp nodig is. Idee was dat gemeenten daar beter toe waren uitgerust dan de overheid. Dichter bij de burger, regionaal betere samenwerking en maatwerk op basis van individuele zorgbehoefte. Het SCP is nu vijf jaar later kritisch over deze geschetste verwachting. Van een goed samenspel tussen gemeenten en zorgorganisaties waarin ruimte is voor innovatie, vroegsignalering en preventie is nog geen sprake. De prikkels zijn nog gericht op het zo goedkoop mogelijk leveren van ‘zorgproducten’ in plaats van slimme oplossingen. Ook landelijke regels zoals het abonnementstarief stimuleren deze oplossingen niet. 

Passende woonvormen

De verwachting dat gemeenten problemen eerder kunnen signaleren dan het Rijk, omdat ze dichter bij hun burgers staan, blijkt in de praktijk weerbarstig. Op dit moment hebben gemeenten weinig zicht op de mensen die hulp nodig hebben en vallen juist de kwetsbare groepen buiten de boot. ActiZ pleit ervoor om meer in te zetten op passende woonvormen voor ouderen. Gemeenten krijgen in deze woonvormen een beter beeld van de zorg die ouderen in hun regio nodig hebben. Ouderen kunnen hiernaast ook langer huis wonen maar wel dezelfde kwaliteit van zorg ontvangen. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het creëren van deze woonvormen, door het onderdeel te laten maken van hun lokale woonopgave.

Het moet eenvoudiger

ActiZ heeft al eerder aangegeven dat de zorgtaken van de gemeenten eenvoudiger moeten en kunnen. De administratieve lasten die het systeem met zich meebrengt zijn sinds de decentralisatie fors toegenomen. Waar zorgorganisaties in het verleden met een rijksoverheid te maken hadden voor alle uitvoeringsregels, moeten ze nu rekening houden met verschillende regels bij elke gemeente. Het originele plan om regionaal mensen van goede zorg te voorzien en daarbij maatwerk te leveren is niet gelukt. Met de grote uitdagingen voor de boeg moeten we de ouderenzorg anders organiseren. De snelgroeiende kloof tussen de vraag naar en het aanbod van ouderenzorg is het grootste maatschappelijke vraagstuk voor de komende twintig jaar. Het aantal ouderen groeit namelijk snel terwijl het aantal mensen dat hen kan verzorgen juist afneemt. Het aantal 65-plussers stijgt de komende twintig jaar met 55% tot bijna 5 miljoen. Het aantal 90-plussers verdubbelt bijna naar 340 duizend mensen.

Lees hier het SCP rapport: