Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

ActiZ lanceert publiekscampagne over toekomst van ouder worden

Coronacrisis zet aan tot fundamentele hervorming ouderenzorg

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ lanceert publiekscampagne over toekomst van ouder worden keyvisual

Campagne overmorgen

De coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk de zorg voor kwetsbare ouderen is. De bescherming en verzorging van kwetsbare ouderen is niet alleen een zaak van zorgorganisaties, maar van de hele samenleving. Daar kan niemand meer omheen. Uit onderzoek van ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties blijkt dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders (82 procent) de coronacrisis aanmerkt als dé kans om de zorg voor ouderen toekomstbestendig te maken. De publiekscampagne Praat vandaag over morgen gaat daarom vandaag op Nationale Ouderendag, na eerder uitstel door de uitbraak van het coronavirus, officieel van start. De toekomst van de ouderenzorg is het grootste maatschappelijke vraagstuk voor de komende twintig jaar, stelt ActiZ.

Betrokkenheid vasthouden

83 procent van de Nederlanders zegt dat de ouderenzorg een verantwoordelijkheid is van de hele samenleving, en niet alleen van de zorgsector en de overheid. Het aantal Nederlanders dat vindt dat de sociale omgeving een actievere rol moeten gaan spelen bij de zorg voor ouderen is door de coronacrisis met 20 procent gestegen tot 72 procent, blijkt uit onderzoek van ActiZ. De tijd om de ouderenzorg grondig te hervormen is nu, constateert de branchevereniging.

Eind vorig jaar deed ActiZ al uitgebreid onderzoek naar hoe Nederlanders ouder willen worden. Toen bleek nog dat Nederlanders voor goede ouderenzorg vooral vertrouwden op anderen, zoals zorgorganisaties, overheid en zorgverzekeraars.
Onlangs voerde ActiZ een nieuwe meting uit om de eerste effecten van de coronacrisis op het denken over de toekomst van de ouderenzorg in kaart te brengen. Uit de laatste meting blijkt dat ouderenzorg meer dan ooit op het netvlies van de Nederlander staat. ‘We moeten het ijzer smeden nu het heet is. De huidige maatschappelijke betrokkenheid bij de ouderenzorg moeten we vasthouden om de samenleving zorgzamer te laten worden’, zegt Conny Helder, bestuurslid van ActiZ. ‘De participatiesamenleving is aangekomen bij het laatste restant van de verzorgingsstaat; de ouderenzorg. Daar moeten we verstandig mee omgaan.’

Vergrijzingsgolf ebt niet weg

Niet alleen in tijden van corona is de samenleving hard nodig voor het overeind houden van de ouderenzorg. Ook daarna zal de betrokkenheid van de samenleving noodzakelijk zijn. Hoewel de huidige coronagolven hopelijk komend jaar afnemen en wegebben, zal de vergrijzingsgolf de komende decennia aanhouden. Het aantal 65-plussers in Nederland stijgt de komende twintig jaar naar bijna vijf miljoen, het aantal 90-plussers verdrievoudigt naar bijna 350 duizend, het aantal mensen met dementie verdubbelt naar verwachting met ruimschoots de helft tot 330 duizend. Er zijn eenvoudigweg niet genoeg zorgprofessionals beschikbaar om met deze aantallen de zorg te kunnen blijven verlenen zoals nu. 
Mantelzorg zal daarom opnieuw moeten worden uitgevonden en beter en makkelijker mogelijk gemaakt moeten worden. ‘Dat gaat niet vanzelf’, benadrukt Helder. ‘Daar is een nieuwe maatschappijvisie voor nodig en het vraagt om politieke moed en durf om verder te kijken dan de volgende verkiezingen. ActiZ zal hier ook op hameren in de lobby in Den Haag, met het oog op de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer en de totstandkoming van een nieuw kabinet.

Praat vandaag over morgen

ActiZ lanceert vandaag op Nationale Ouderendag de publiekscampagne Praat vandaag over morgen. De campagne bestaat onder andere uit het online platform praatvandaagovermorgen.nl, een rondreizend bankje waarop bekende en onbekende Nederlanders in gesprek gaan over ouder worden aan de hand van gesprekskaarten en een toolbox voor zorgorganisaties om het gesprek in de regio te kunnen voeren. ‘Als branchevereniging van zorgorganisaties hebben wij bij uitstek de lange termijnverantwoordelijkheid om dit vraagstuk te adresseren’, vindt Helder. Met deze campagne wil ActiZ het gesprek over hoe Nederlanders oud willen worden aanjagen en de fundamentele hervorming van de ouderenzorg op gang helpen. Helder: ‘De toekomst van de zorg voor ouderen enkel blijven zien als een probleem van de zorgsector en/of de overheid is een vernietigende houding waarmee je de omvang van dit vraagstuk ontkent en de samenleving buiten spel zet. De ouderenzorg gaat iedereen aan, jongeren en ouderen. Alleen samen kunnen we de zorg voor ouderen ook in de toekomst goed blijven organiseren.’ Een einddatum voor de campagne is er niet. ‘We blijven net zo lang doorgaan als nodig’, kondigt ActiZ aan.