Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Innoveren Innoveren Nieuws leestijd 1 min

ActiZ en Dutch Design Foundation brengen maatschappelijk vraagstuk ouderenzorg en creatieve industrie samen

Ontwerpers en zorgorganisaties gaan samen op zoek naar oplossingen voor toekomstbestendige ouderenzorg in het What if Lab

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ en Dutch Design Foundation brengen maatschappelijk vraagstuk ouderenzorg en creatieve industrie samen keyvisual

what if lab

ActiZ-leden gaan samen met ontwerpstudio morgenmakers aan de slag met het maatschappelijk vraagstuk voor de zorg van ouderen. De vraag die hierbij centraal staat: Wat als… er zorgzame gemeenschappen zijn, die wederkerig samenleven. Wat betekent dit dan voor de rol van professionals in de ouderenzorg? Zorgorganisaties Archipel, CuraMare en Coloriet gaan de komende periode samen met de ontwerpstudio op zoek naar concrete antwoorden op deze vraag.

Anticiperen op de toekomst

De zorg voor ouderen moet fundamenteel veranderen, dat is duidelijk. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe, maar het aantal zorgmedewerkers stijgt niet mee. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop we de zorg organiseren. Het is belangrijk om de maatschappij voor te bereiden op nieuwe vormen van ouderenzorg en te investeren in een inclusieve en zorgzame samenleving. Waarbij mensen zo lang mogelijk zelfstandig zijn en regie over hun leven houden. Het vergrijzingsvraagstuk is immers niet alleen van de zorg, maar van de hele samenleving.   

Er zijn nieuwe manieren van werken, denken en doen nodig om de veranderingen in de ouderenzorg het hoofd te bieden. De creatieve industrie kan de zorgsector verder helpen met nieuwe inzichten en perspectieven. Al een aantal jaren werken Dutch Design Foundation en ActiZ samen om te onderzoeken hoe ontwerpkracht ingezet kan worden in het vinden van een groter oplossingsbereik voor toekomstige ouderenzorg. Deze samenwerking wordt gecontinueerd en krijgt vorm door een nieuw What if Lab

What if Lab

Het What if lab is een programma van Dutch Design Foundation waarin de verbinding wordt gelegd tussen organisaties en de ontwerpwereld om samen te werken aan concrete antwoorden op vraagstukken. Tot eind 2025 zijn ActiZ-leden Archipel, CuraMare en Coloriet actief betrokken en werken zij samen met ontwerpers in het Lab.

De ontwerpvraag die wordt beantwoord is: ‘Wat als… er zorgzame gemeenschappen zijn, die wederkerig samenleven. Wat betekent dit dan voor de rol van professionals in de ouderenzorg?’

‘We staan te popelen om de uitdaging samen met de ouderenzorgorganisaties, hun medewerkers, bewoners en andere betrokkenen aan te gaan.'

Morgenmakers \

Ontwerpstudio

Zorgzaam samenleven

Ontwerpstudio morgenmakers is enthousiast om met het vraagstuk aan de slag te gaan: ‘We staan te popelen om de uitdaging samen met de ouderenzorgorganisaties, hun medewerkers, bewoners en andere betrokkenen aan te gaan. Niemand weet hoe die ideale toekomst eruitziet. Maar we kunnen - en moeten - samen in beweging komen. Daarvoor zijn er veranderingen nodig aan de kant van de omgeving. Maar het vraagt ook het lef om te kijken naar de werkwijze van zorgorganisaties en -medewerkers. Het is interessant dat dit lab zich hier nadrukkelijk op richt.’

morgenmakers heeft ruime ervaring met projecten in de ouderenzorg. Daarbij benaderen zij de zorgvrager altijd als mens in een sociale structuur. Ook zijn ze voor veel projecten aan de slag in buurten, bijvoorbeeld ter versterking van de sociale cohesie. ‘In dit lab gaan we ontdekken hoe een toekomst eruitziet waarin ‘zorgzaam samenleven’ de norm is’, aldus morgenmakers.  

‘In dit lab gaan we ontdekken hoe een toekomst eruitziet waarin ‘zorgzaam samenleven’ de norm is’

Morgenmakers \

Ontwerpstudio

Deelnemende organisaties

Uit meerdere enthousiaste aanmeldingen zijn zorgorganisaties Archipel, CuraMare en Coloriet geselecteerd. Hiervoor is een zorgvuldig selectieproces doorlopen, waarbij criteria als motivatie, regionale spreiding, omvang van de organisatie, demografische ontwikkeling van het gebied (w.o. stad en platteland) en wel of geen ervaring met social design trajecten zijn gehanteerd. 

Zorgorganisatie Coloriet is ervan overtuigd dat zij samen met alle betrokkenen de transformatie van de sector écht kunnen realiseren. Bestuurder Joost Meijs: ‘Deelname aan het What if Lab kan ons enorm helpen om onze ambitie een boost geven. Er is veel energie en nieuwsgierigheid in de organisatie om het verschil te gaan maken. We delen graag onze ervaringen met andere zorgorganisaties. We moeten elkaar helpen in deze voor ons allen nieuwe koers.’