Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Werken Nieuws leestijd 1 min

ActiZ: ‘De vakbonden hebben gelijk dat ze meer loonruimte willen voor zorgmedewerkers.’

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ: ‘De vakbonden hebben gelijk dat ze meer loonruimte willen voor zorgmedewerkers.’ keyvisual

Zorgprofessionals aan tafel met tablet

Het aantal vacatures in de zorg loopt opnieuw op. Het Centraal Bureau voor de Statistiek laat zien dat er ruim 56.000 mensen in zorg en welzijn gezocht worden. De meeste vacatures zijn er in de grootste sector binnen de zorg: de thuiszorg en verpleeghuizen. ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties maakt zich zorgen en steunt de vakbonden die vrijdag pleitten voor een hoger loon voor zorgmedewerkers in de sector.

De twee belangrijkste oorzaken voor het groeiend aantal vacatures dat het CBS telt hebben volgens ActiZ te maken met de vergrijzing. ‘Er gaat een toenemend aantal zorgmedewerkers met pensioen’, zo stelt ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken, ‘Een trend die voorlopig nog niet stopt. Want hoewel er in de verpleeghuizen en thuiszorg meer mensen bij komen dan vertrekken, voorzien we alleen al voor de wijkverpleging dat 30% van de zorgprofessionals binnen 10 jaar met pensioen gaat. Die mensen wil je vervangen. Ten tweede groeit tegelijkertijd het aantal mensen dat zorg nodig heeft al jaren. Maandelijks komen er bijvoorbeeld honderden mensen bij met een indicatie voor het verpleeghuis.’

Meer loonruimte

ActiZ begrijpt dat de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ zich zorgen maken. Westerlaken: ‘Ook ActiZ vindt dat zorgmedewerkers een hoger salaris verdienen. Gemiddeld liggen de lonen voor verpleegkundigen en verzorgenden zo’n 7,5% achter op de markt, maar met diezelfde markt moeten werkgevers in de zorg wel concurreren om medewerkers.’ Aanpassing van de huidige cao is op dit moment niet mogelijk. ‘Ook werkgevers zien de impact van de inflatie bij zorgmedewerkers. Maar er is geen ruimte voor aanvullende loonafspraken zolang financiers dat niet willen betalen’, aldus Westerlaken.  ActiZ blijft zich daarom hard maken voor het krijgen van meer loonruimte voor zorgmedewerkers.

Beloon mantelzorg

‘Meer loon is hard nodig’, geeft Westerlaken aan, ‘maar het is niet het enige dat noodzakelijk is als het gaat om de almaar groeiende vraag naar ouderenzorg. Het werken kan een stuk efficiënter en, niet onbelangrijk, leuker gemaakt worden als overheden en andere partijen de administratieve lasten verminderen.’ ‘Maar’, zo vervolgt Westerlaken: ‘meer van hetzelfde doen is niet de oplossing. We zullen fundamenteel anders moeten kijken naar de zorg voor ouderen.’

ActiZ wil dat er meer wordt ingezet op het voorkomen van zorg. ‘Er moet echt kritisch gekeken worden naar wat iemand zelf nog kan, hoe hulpmiddelen of techniek kunnen ondersteunen en wat iemands netwerk kan doen. Pas dan kan professionele zorg in beeld komen. Alleen zo houden we de zorg beschikbaar voor de meest kwetsbaren. Er is een hele belangrijke rol voor de overheid, landelijk en lokaal, om mantelzorg en ‘samenzorg’ mogelijk te maken, te waarderen en te stimuleren.'  

Manifest: Medewerker op één 

Op 30 november 2022 tekenden ActiZ, FNV Zorg & Welzijn, Zorgthuisnl, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 het manifest: de medewerker op één.

De kernboodschap: Zet de medewerker op één en betaal hen marktconform. Door de dubbele vergrijzing komen er steeds meer mensen bij die zorg nodig hebben, terwijl het aantal mensen in de zorg naar verhouding afneemt. De zorgprofessional is daarom van cruciale waarde. 

ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken licht toe: ‘Om personeel goed te belonen en te behouden, is voor de vvt-sector ongeveer 1 miljard euro nodig. Dat is wat er nodig is om de loonkloof te dichten tussen zorgpersoneel in de fwg-schalen 25 tot en met 60, en werknemers met een vergelijkbare opleiding in de publieke sector of in de markt. Daar is de loonachterstand ongeveer 7,5 procent, zo berekende de SER in het advies ‘Aan de slag voor de zorg’.

Lees hieronder het manifest.