Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Innoveren Wonen Nieuws leestijd 1 min

Aan de slag met verduurzamen: wat levert het op bij De Rijnhoven?

Link gekopieerd naar klembord

Aan de slag met verduurzamen: wat levert het op bij De Rijnhoven? keyvisual

De Vijferhof in groene omgeving

Zorgorganisaties willen bijdragen aan een beter klimaat. De vraag hoe je wilt verduurzamen als zorgorganisatie, hangt veelal samen met hoe je zorglocaties eruitzien. In het klimaatakkoord is afgesproken dat alle maatschappelijke organisaties met een eigen ‘routekaart voor duurzaam vastgoed’ moeten laten zien hoe ze werken aan de energietransitie. Met als tussentijds streefdoel CO2-reductie van 49 procent in 2030 en als einddoel 95 procent CO2-reductie in 2050. Maar welke energiebesparende maatregelen kun je nemen? En hoe helpt de routekaart daarbij? Ivo de Visser, adviseur duurzaamheid en innovatie, vertelt over de maatregelen bij De Rijnhoven.

Plannen voor de komende jaren

De Vijverhof is een modern zorgcentrum aan de rand van Harmelen in de provincie Utrecht. De routekaart voor duurzaam vastgoed voor De Vijferhof laat zien dat deze zorglocatie van De Rijnhoven op koers is om het tussentijds streefdoel van het klimaatakkoord, namelijk 49 procent CO2-reductie voor 2030, te behalen. Dat doen zij door de huidige installaties te optimaliseren en tegelijkertijd led-verlichting en zonnepanelen, waarvoor onlangs subsidie is ontvangen, te installeren. Daarnaast investeert De Vijferhof de komende tien jaar op natuurlijke vervangmomenten van installaties extra op duurzaamheid.

Ivo de Visser, adviseur duurzaamheid en innovatie van adviesbureau AAG, en nauw betrokken bij de ontwikkeling van de routekaart voor De Vijferhof vertelt: ‘De doelstelling van 2050 (95 procent CO2-reductie) is nog ver weg, maar het is ook onvoorspelbaar wat er in de tussentijd gaat gebeuren. De stand van de techniek maakt immers zoveel sprongen dat de mogelijkheden en prijzen over 20 jaar lastig in te schatten zijn.’

Op dit moment is De Rijnhoven bezig met het vertalen van de routekaart voor duurzaam vastgoed naar een nieuw duurzaam meerjarenonderhoudsplan. De Visser: ‘De routekaart geeft input aan dit nieuw meerjarenplan: welke maatregelen zorgen voor veel reductie, zijn financieel haalbaar en zijn logisch om te nemen? Anderzijds geeft het meerjarenonderhoudsplan ook weer veel input aan de routekaart: wat is de onderhoudsstaat van het gebouw en de installaties en wanneer moet er iets vervangen worden? Ik vind het mooi dat de CO2-doelstelling voor 2030 voor De Rijnhoven haalbaar blijkt te zijn. Hierdoor durft De Rijnhoven te investeren in meer duurzaamheidsmaatregelen.’

Dat investeren in duurzaam vastgoed belangrijk is, bleek ook uit het coalitieakkoord dat in januari 2022 verscheen. De nieuwe coalitie schetst plannen voor Nederland op de korte en lange termijn. De coalitie van VVD, D66 CDA, en ChristenUnie wil dat Nederland in 2050 klimaatneutraal is en scherpen daarom het doel voor 2030 in de Klimaatwet aan tot tenminste 55% CO2 reductie.

Aanpak voor de lange termijn

De Visser: ‘Met de routekaart krijgen bestuurders van zorgorganisaties inzicht in wat verduurzaming op de langere termijn voor het vastgoed gaat betekenen. Onze ervaring is dat er vaak alleen naar maatregelen op korte termijn wordt gekeken. Doordat je meer inzicht hebt in het energiegebruik van gebouwen, weet je hoe lang een gebouw nog meegaat. Dan weet je dus of er alleen maatregelen voor de korte termijn moeten worden genomen of dat er ook extra mogelijkheden liggen voor investeringen op natuurlijke momenten. Zo wist men van locatie Vijverhof van De Rijnhoven dat het gebouw nog jaren meegaat. De locatie is namelijk nog maar 10 jaar oud.’

Aan de slag met verduurzamen

ActiZ roept zorgorganisaties op aan de slag te gaan met verduurzamen en de routekaart verduurzaming zorgvastgoed op te stellen. De rapportage biedt inzicht in de inspanningen van zorgorganisaties en de verwachtte CO2-reductie. Dit helpt de sector om afspraken te maken met het Rijk voor verdere ondersteuning van zorgorganisaties voor energietransitie en eventuele dwingende wetgeving (eisen per gebouw) te voorkomen.

Mijn ActiZ

Webinar Begin met opstellen van routekaart voor duurzaam vastgoed

Op 17 februari van 10.30-12.00 uur organiseren ActiZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de Nederlandse GGZ in samenwerking met het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) en het Milieuplatform Zorgsector (MPZ) een webinar over het opstellen van de routekaart. Tijdens het webinar wordt geschetst hoe zorgorganisaties het beste kunnen starten met de routekaart, wat daarvoor nodig is en wat het oplevert. Met praktijkvoorbeelden en ruimte voor vragen kunt u na het webinar direct aan de slag.

Meer informatie over dit webinar, de routekaarten en ondersteuning?

Dit artikel komt uit het magazine Zorg in de zon van de Provincie Utrecht en Energiewerkplaats Utrecht.