Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Randvoorwaarden onvrijwillige zorg nog niet op orde

ActiZ herkent signalen Inspectie over Wet Zorg en Dwang

Link gekopieerd naar klembord

Randvoorwaarden onvrijwillige zorg nog niet op orde keyvisual

Twee ouderen verpleeghuisbed setting

De onvrijwillige zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie die niet meer zelf kunnen beslissen, is nog niet op orde. Eind dit jaar loopt het overgangsjaar voor de invoering van de Wet Zorg en Dwang af. De nieuwe wet werd dit jaar van kracht. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maakte de balans op en concludeert dat uitvoering van de wet nog niet goed verloopt. Het is wat ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties betreft illustratief dat de IGJ geen algemeen geldend beeld kan geven over de implementatie. Dat is zorgelijk, maar bevestigt voor ActiZ dat de Wet Zorg en Dwang overhaast is ingevoerd.

Zorgen over crisisbedden en onvrijwillige zorg thuis

Grootste zorg voor ActiZ is op dit moment het gebrek aan crisisbedden die nodig zijn voor uitvoering van de Wet Zorg en Dwang. Het overleg hierover in de regio verloopt op een aantal plekken niet goed, signaleert ook de IGJ. Zorgkantoren richten zich pas komend jaar op de inkoop van deze specifieke crisisbedden voor onvrijwillige zorg, die anders zijn en andere vervolgzorg nodig hebben dan de crisisbedden voor mensen die urgent een plek in het verpleeghuis nodig hebben. Andere grote zorgen van de branchevereniging zijn dat de toepassing van onvrijwillige zorg voor mensen die thuis wonen nog altijd niet geregeld is en dat financiële dekking voor de uitvoering van de wet grotendeels ontbreekt. De NZa verwacht begin 2021 duidelijkheid te hebben over de uitvoeringskosten.

Proeftuinen om te leren

Om helderheid te krijgen over de toepassing van onvrijwillige zorg voor thuiswonende mensen met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie, start ActiZ komend jaar samen met leden proeftuinen. Zo moet duidelijk worden hoe onvrijwillige zorg veilig en verantwoord kan worden uitgevoerd voor kwetsbare ouderen in de wijk. Het stappenplan dat in de Wet Zorg en Dwang gevolgd moet worden, vereist een multidisciplinaire aanpak, waar de zorg thuis veelal door of de wijkverpleging of huisarts georganiseerd wordt en samenwerking niet financieel wordt ondersteund. Ook is het belangrijk dat gekeken wordt of de regeldruk die de WZD nu met zich meebrengt verminderd kan worden. ActiZ hoopt dat de  reparatiewet die naar verwachting eind deze maand naar de Kamer gaat, oplossingen biedt om de uitvoering te verbeteren en makkelijker te maken.

Randvoorwaarden pas gaandeweg

Een nieuwe wet voor verplichte geestelijk gezondheidszorg werd tegelijkertijd met de Wet Zorg en Dwang ingevoerd. Maar waar daar veel zaken voor de invoering duidelijk waren, worden veel  randvoorwaarden voor uitvoering van de WZD pas dit jaar al doende gecreëerd. Essentiële uitvoeringsregels, zoals wie de zorgverantwoordelijken zijn, welke eisen gesteld worden aan elektronische cliëntendossiers of betaaltitels ontbraken of werden pas enkele weken voor de invoering duidelijk.