Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Financieren Nieuws leestijd 1 min

PvdA zet vraagtekens bij onderbesteding wijkverpleging

Terugblik IZA-debat van 11 oktober 2023

Link gekopieerd naar klembord

PvdA zet vraagtekens bij onderbesteding wijkverpleging keyvisual

Wijkverpleging voor de deur

Sinds afgelopen maand bestaat het Integraal Zorgakkoord (IZA) één jaar. Een akkoord waar 13 partijen uit de zorgsector bij zijn betrokken. Het doel van dit akkoord is de transformatie naar passende zorg. Op 11 oktober stond de Tweede Kamer ook stil bij dit feit, tijdens het Commissiedebat IZA. Voor ActiZ is het van groot belang dat het IZA, ondanks de demissionaire status van het kabinet, de komende periode wordt voortgezet. Er zijn echter enkele aandachtspunten voor de politiek om ervoor te zorgen dat de afspraken uit het IZA blijven bijdragen aan passende en toekomstbestendige zorg. Deze punten deelde ActiZ ook in aanloop naar het debat met Kamerleden.

Tijdens het debat lag de focus op de uitvoering van het IZA. VVD-Kamerlid Judith Tielen benadrukte de noodzaak van betere monitoring en zei: ‘De potentie van het IZA ligt in het feit dat er veel plannen en afspraken zijn gemaakt tussen de organisaties uit het veld. Maar de kracht ligt in de realisatie. Ik vind het moeilijk om daar grip op te krijgen.’ ChristenUnie-Kamerlid Nico Drost had vragen over de grote hoeveelheid afwijzingen van aanvragen voor transformatiemiddelen, en vroeg zich af of zorgverzekeraars niet te streng zijn?

Digitale innovatie

De Kamer was het erover eens dat digitale innovatie broodnodig is voor betere samenwerking tussen de regio’s en om de administratieve last terug te dringen. Maar hoe IZA dit wil realiseren, riepen ook kritische vragen op. CDA-Kamerlid Joba van den Berg: ‘Hoe voorkomen we dat er op regionaal niveau wordt geïnvesteerd in zaken zoals ICT, maar vervolgens landelijk niet op elkaar aansluiten.’ Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Ernst Kuipers erkende de noodzaak en zei: 'VWS neemt de regie bij het maken van landelijke afspraken en standaarden om landelijke interoperabiliteit te bevorderen.'

Onderbesteding wijkverpleging

In aanloop naar het debat kwam het nieuws naar buiten dat het ministerie van VWS dit jaar minder geld heeft uitgegeven aan wijkverpleging dan begroot, mogelijk tot een miljard euro. Lagere overheidsuitgaven klinken positief, maar in het licht van het Integraal Zorgakkoord is dat in dit geval niet. Een robuuste wijkverpleging is namelijk nodig om de groeiende zorgvraag, mede als gevolg van de vergrijzing en arbeidsmarktkrapte, op te vangen.

PvdA-Kamerlid Julian Bushoff stelde ook vraagtekens bij deze onderbesteding: ‘We willen dat mensen langer gezond de thuis blijven wonen. Ik ben verbaasd dat er jaar na jaar geld overblijft, terwijl het bestemd is voor de wijkverpleging.’ Bushoff wil van de minister van Langdurige Zorg Conny Helder weten welke concrete stappen ze gaat nemen om het geld alsnog uit te geven.

In haar beantwoording wees minister Helder erop dat de tarieven in de jaren voorafgaande het IZA, onvoldoende waren. Dit is ook door verzekeraars erkend. Daarom zijn er in het IZA afspraken gemaakt om meer ruimte te bieden in de contractering voor investeringen. ‘Dit verloopt niet altijd soepel, maar ondanks de onderbesteding zie ik een trend in de besteding omhoog’, aldus de minister. Ze benadrukt wel dat het niet mogelijk is om het overgebleven geld elders te besteden.

Systeemfuncties

Tot slot wilde Bushoff ook dat Helder samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) zorgverzekeraars erop aanspreekt dat de systeemfuncties nog steeds niet of onvoldoende gecontracteerd worden. Systeemfuncties gaan over de organisatie en beschikbaarheid van onplanbare zorg in avond- nacht- en weekend.

De minister erkende de behoefte aan deze vorm van zorg. En gaf als oorzaak voor het gebrek dat zorgverzekeraars nog maar net zijn begonnen met de contractering van systeemfuncties. Ze gaat het wel beter monitoren: ‘Het kan zijn dat het nog niet overal naar behoren werkt, maar het heeft zeker onze aandacht.’