Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Innoveren Nieuws leestijd 1 min

Miljarden nodig voor verduurzaming zorgsector

Link gekopieerd naar klembord

Miljarden nodig voor verduurzaming zorgsector keyvisual

Tuinieren

De verduurzaming van de zorg vraagt om een eenmalige investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro. Dit blijkt uit het uitvoeringsplan ‘Zó werken we samen aan duurzame zorg’. ActiZ roept samen met andere branche- en koepelorganisaties in de zorg de politiek en de betrokken ministers op deze middelen vrij te maken in de Rijksbegroting.

In november 2022 tekenden branche- en koepelorganisaties in de zorg samen met de betrokken ministeries de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ). Op dit moment is de zorgsector verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot in Nederland. Door dit terug te dringen kan de zorgsector een aanzienlijke impact leveren aan een gezonde leef- en werkomgeving en de internationale klimaatdoelstellingen. 

Forse ambities

In de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 staan daarom forse ambities opgenomen. Het doel is om in 2030 de directe CO2-uitstoot met 55% te verminderen en klimaatneutraal te werken in 2050. Om dit te bereiken, hebben de branche- en koepelorganisaties in de zorg op 1 maart 2023 een gezamenlijk uitvoeringsplan opgeleverd: Zó werken we samen aan duurzame zorg’. Het uitvoeringsplan gaat in op de vijf thema's van de GDDZ:

  • Thema 1: Bevorderen gezondheid
  • Thema 2: Bewustzijn en kennis bevorderen
  • Thema 3: Verminderen CO2-emissie van gebouwen, energie en vervoer
  • Thema 4: Circulair en spaarzaam met grondstoffen en materialen werken
  • Thema 5: Verminderen milieubelasting door medicatie(gebruik)

Het gezamenlijk uitvoeringsplan: ‘Zó werken we samen aan duurzame zorg’, is opgesteld door ActiZ, De Nederlandse ggz, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Groene Zorg Alliantie, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en de Milieuplatform Zorgsector (MPZ).

Gezamenlijk uitvoeringsplan

Het gezamenlijk uitvoeringsplan laat zien hoe de zorgsector de ambities uit de GDDZ de komende jaren gaat waarmaken, met beoogde resultaten en activiteiten per thema. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat de maatregelen niet tot meer administratieve lasten leiden.

Ook maakt het plan duidelijk welke financiële inspanning nodig is om de doelen in de GDDZ te realiseren. Op basis van de eerste berekeningen blijkt dat de uitvoering van de Green Deal vraagt om een geschatte eenmalige investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro, en om structurele jaarlijkse meerkosten van 350 tot 650 miljoen euro. Dit budget is nu en in de komende jaren niet beschikbaar in de sector. Zonder financiële middelen kunnen onderdelen van de Green Deal niet of onvoldoende gerealiseerd worden en moeten doelstellingen worden bijgesteld

Uitvoeringsplan specifiek voor de ouderenzorg 

Naast het gezamenlijke uitvoeringsplan heeft ActiZ ook een individueel uitvoeringsplan opgesteld, specifiek voor de ouderenzorg. Dit plan geeft inzicht in welke concrete stappen en investeringen nodig zijn. ActiZ wil de komende jaren vooral inzetten op vier focusgebieden: duurzaam zorgvastgoed, duurzame en gezonde voeding, afvalreductie en duurzame mobiliteit. Het individuele uitvoeringsplan is beschikbaar voor leden van ActiZ.

Debat over verduurzaming van de zorg

Op 9 maart debatteert de Tweede Kamer over de verduurzaming van de zorg. De branche- en koepelorganisaties in de zorg hebben een gezamenlijk paper naar Kamerleden verstuurd. Hierin doen zij de oproep om de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar te stellen, en nogmaals een pleidooi om de verlaging van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) in de langdurige zorg te schrappen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft onlangs besloten deze per 2024 te verlagen. Hiermee wordt de investeringsruimte om vastgoed te verduurzamen beperkt. Dit wordt bevestigd door de recente analyse van de ABN AMRO voor de langdurige zorg.